U zocht op: Energiebeleid, dit leverde 24 resultaten op.


CO2-uitstoot

SGP / Standpunten / 35 woorden

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en...

Energie

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

Meer energie in energiebeleid

Tweede Kamer / Actueel / 21 apr. 2016 / 34 woorden

Een zuinige Nederlandse koelkast gebruikt jaarlijks evenveel stroom als drie inwoners van Ethiopië. Alle reden voor ons om hier een flinke stap terug te doen. Ontwikkelingslanden moeten de schaarse e...

Energiebeleid moet duurzamer

Tweede Kamer / Actueel / 13 mrt. 2015 / 42 woorden

SGP: Energiebeleid moet duurzamer SGP wil hervorming van het Energiebeleid. Van elke dertig euro die wordt geïnvesteerd in energie, is er maar één euro die ten goede komt aan onderz...

Aardwarmte in de kas én in huis

SGP / Actueel / 3 okt. 2018 / 40 woorden

  Hoe houden we onze huizen, kassen en kantoorpanden warm als de plannen van Ed Nijpels en minister Wiebes doorgaan? De SGP heeft in een debat over het klimaat- en Energiebeleid gepleit voor meer...

Splinter en balk

Tweede Kamer / Actueel / 3 mrt. 2015 / 31 woorden

 Plenair – Rapport Onderzoeksraad Veiligheid over gaswinning Groningen-3 maart 2015-SGP – Elbert Dijkgraaf Goed dat de Onderzoeksraad gedegen en uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de wijze ...

Tijd om aan de slag te gaan met het klimaat

Tweede Kamer / Actueel / 13 feb. 2019 / 40 woorden

"Het wordt tijd om aan de slag te gaan. In plaats van te blijven praten over onhaalbare en peperdure ambities. Al dat praten ondermijnt het draagvlak om gewoon aan de slag te gaan," zo begint SGP-Kame...

Pak huurhuizen snel in!

SGP / Actueel / 11 feb. 2019 / 37 woorden

‘We zijn er al lang klaar voor.’ Die boodschap kreeg SGP-Kamerlid Chris Stoffer vrijdag mee bij een werkbezoek aan het Rc Panels BV in Lemelerveld. Het bedrijf ontwikkelt en produceert pan...

Klimaatdebat: niet dromen of drammen, maar doen!

Tweede Kamer / Actueel / 5 feb. 2019 / 37 woorden

Je kunt het klimaatprobleem overdrijven en onderschatten. De SGP voelt zich bij beide kanten niet thuis. Chris Stoffer pleit voor een nuchtere aanpak. Kijk wat we kunnen doen voor de schepping&n...

Klimaatakkoord doet geen recht aan lage en middeninkomens

Tweede Kamer / Actueel / 21 dec. 2018 / 33 woorden

'Energiebesparing, een warmtepomp of zonnepanelen, je bent zo tienduizenden euro’s kwijt,' zegt Kamerlid Chris Stoffer van de SGP. Vandaag is een conceptversie van het klimaatakkoord gepresentee...