U zocht op: Energiebesparing, dit leverde 33 resultaten op.


Energiebesparing

SGP / Standpunten / 37 woorden

Goed rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Daar kan nog veel meer aan worden gedaan. Energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat. Het inperken ...

Energie

SGP / Standpunten / 40 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

Tuinbouw

SGP / Standpunten / 33 woorden

De tuinbouw is voor Nederland een belangrijke sector, met veel export. Deze sector moeten we daarom koesteren. Verdienmodel De overheid moet de helpende hand bieden bij de noodzakelijke herstructureri...

Windmolenparken

SGP / Standpunten / 33 woorden

Er verrijzen steeds meer windmolenparken. Hoe kijkt de SGP hier tegenaan? Verduurzaming van de energievoorziening zonder benutting van windenergie zal niet gaan. Inmiddels worden op zee de eerste wind...

Energiebesparing is belangrijk!

SGP / Actueel / 21 feb. 2019 / 36 woorden

Vanmiddag vond het debat over Energiebesparing in de gebouwde omgeving plaats. Ons Kamerlid Chris Stoffer had hierbij de volgende inbreng: Isolatie en Energiebesparing zijn zowel vanuit economisch- al...

Hoop voor monumenteigenaren: "Het begin is er!"

Tweede Kamer / Actueel / 19 jun. 2018 / 38 woorden

Er gloort hoop voor eigenaren van monumentale gebouwen. De lasten zijn voor hen nu zwaar en de mogelijkheden voor Energiebesparing vaak beperkt. Dankzij de door de Tweede Kamer aangenomen moties van S...

Klimaatakkoord doet geen recht aan lage en middeninkomens

Tweede Kamer / Actueel / 21 dec. 2018 / 36 woorden

'Energiebesparing, een warmtepomp of zonnepanelen, je bent zo tienduizenden euro’s kwijt,' zegt Kamerlid Chris Stoffer van de SGP. Vandaag is een conceptversie van het klimaatakkoord gepresentee...

Een betaalbaar, betrouwbaar en haalbaar klimaatbeleid

Tweede Kamer / Actueel / 5 sep. 2018 / 38 woorden

...s het overal hard waait, niet . Een deel van de CO2-winst wordt bovendien opgesoupeerd in het buitenland. Zorgt de minister ervoor dat het hele verhaal in de doorrekeningen meegenomen wordt? Ik noem o...

Laat scholen energie besparen en gas terugnemen

Tweede Kamer / Actueel / 18 apr. 2018 / 36 woorden

Vandaag pleit het SGP-Kamerlid Chris Stoffer tijdens het congres ‘Duurzaam Doen’ op het Hoornbeeck college voor inzet van het Rijk om schoolgebouwen van het gas af te helpen. De kersverse ...

Van der Staaij vreest 'samenwerking met links' in partijrede

Tweede Kamer / Actueel / 18 mei 2019 / 33 woorden

Vandaag vergadert de SGP in Nieuwegein. Lees hieronder de partijrede van voorman Kees van der Staaij. Vrienden, 2019 is een superverkiezingsjaar. Na de verkiezingen voor de Provinciale Stat...