U zocht op: Energievoorziening, dit leverde 24 resultaten op.


Energie

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

CO2-uitstoot

SGP / Standpunten / 35 woorden

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en...

Innovatie

SGP / Standpunten / 34 woorden

Ons land staat voor allerlei uitdagingen. De bevolking vergrijst. De werkloosheid is nog te hoog. We willen een goede, maar ook betaalbare gezondheidszorg. We moeten energie besparen. Produc...

Kernenergie

SGP / Standpunten / 33 woorden

Kerncentrales kunnen een bijdrage leveren aan een stabiele en duurzame Energievoorziening, mits de veiligheid gewaarborgd is. Concreet: De kerncentrale bij Borsele blijft open mits de veiligheid&...

Klimaat

SGP / Standpunten / 33 woorden

Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over...

Windmolenparken

SGP / Standpunten / 35 woorden

Er verrijzen steeds meer windmolenparken. Hoe kijkt de SGP hier tegenaan? Verduurzaming van de Energievoorziening zonder benutting van windenergie zal niet gaan. Inmiddels worden op zee de eerste wind...

SGP wil een realistische klimaatwet

Tweede Kamer / Actueel / 7 dec. 2018 / 35 woorden

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de klimaatwet. De SGP pleit voor een realistische wet en komt daarom met voorstellen voor aanpassing. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat er meer rekenin...

Energie en klimaatbeleid

Tweede Kamer / Actueel / 20 feb. 2014 / 29 woorden

Behandelvoorbehoud Kader klimaat en energie 2030 Groot-Brittannië heeft te kampen met grote wateroverlast. De extreme weersomstandigheden hebben zelfs al enkele mensenlevens geëist. Dergelij...

SGP organiseert gesprek: niet bij zon en wind alleen

Tweede Kamer / Actueel / 3 jun. 2019 / 31 woorden

De SGP organiseert op maandag 3 juni een rondetafelgesprek over alternatieve energiebronnen. De partij vindt het kortzichtig en onverstandig dat alle aandacht uitgaat naar zon- en windenergie. “...

Tijd om aan de slag te gaan met het klimaat

Tweede Kamer / Actueel / 13 feb. 2019 / 40 woorden

"Het wordt tijd om aan de slag te gaan. In plaats van te blijven praten over onhaalbare en peperdure ambities. Al dat praten ondermijnt het draagvlak om gewoon aan de slag te gaan," zo begint SGP-Kame...