U zocht op: Euro, dit leverde 680 resultaten op.


Europese Unie

SGP / Standpunten / 45 woorden

...orden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel Europese burgers en ondernemers op haar retour. Alleen de Europese elite lijkt niet in de gaten te hebben dat het maats...

Bankenunie

SGP / Standpunten / 38 woorden

Vanuit Europa komen allerhande voorstellen voor de voltooiing van de Bankenunie. De SGP heeft weinig vertrouwen in het creëren van een perfecte bankenunie. Er zijn veel fundamentele verschillen t...

Brussel

SGP / Standpunten / 11 woorden

Zie bij Europese Unie.

EMU

SGP / Standpunten / 39 woorden

...oor om: 1) het lidmaatschap van de EU los te koppelen van deelname aan de EMU en de onomkeerbaarheid van de Euro wordt geschrapt. 2) samen met gelijkgezinde lidstaten het oprichten van nog meer implic...

Europees landbouwbeleid

SGP / Standpunten / 33 woorden

...n concurreren en vergroenen onvoldoende via de markt terugverdienen. Behoud van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het instrument ‘directe inkomenssteun’ voor gezi...

Europese defensie

SGP / Standpunten / 43 woorden

De SGP is tegen een Europese Defensieunie, maar steunt inspanningen om het defensiebeleid van Europese landen beter te coördineren. Europese defensiesamenwerking moet in harmonie met de NAVO...

GLB - Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

SGP / Standpunten / 10 woorden

Zie Europees landbouwbeleid

AIVD

SGP / Standpunten / 33 woorden

...arbaarse (zelfmoord)aanslagen op totaal onschuldige burgers laten zien dat we overal uiterst kwetsbaar zijn. Iedereen loopt gevaar! Geradicaliseerde jihadstrijders blijken eenvoudig weer naar Europa t...

Aanlandplicht

SGP / Standpunten / 37 woorden

  Vanaf 2019 geldt voor de hele kottervloot de zogenaamde aanlandplicht. Europese regels verplichten onze vissermannen om alle vis die ze vangen aan wal te brengen. Ondermaatse vis en andere onge...

Abortus Provocatus

SGP / Standpunten / 33 woorden

...ormeerd worden over de mogelijke negatieve emotionele, psychische en fysieke problemen en klachten na een abortus en de risicofactoren die de kans daarop verhogen. Ongewenst zwangere vrouwen krijgen v...