U zocht op: Europa, dit leverde 240 resultaten op.


Bankenunie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Vanuit Europa komen allerhande voorstellen voor de voltooiing van de Bankenunie. De SGP heeft weinig vertrouwen in het creëren van een perfecte bankenunie. Er zijn veel fundamentele verschillen t...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 38 woorden

...uropese burgers en ondernemers op haar retour. Alleen de Europese elite lijkt niet in de gaten te hebben dat het maatschappelijk draagvlak voor het ‘project Europa’ er sinds de oprichting ...

AIVD

SGP / Standpunten / 32 woorden

...arbaarse (zelfmoord)aanslagen op totaal onschuldige burgers laten zien dat we overal uiterst kwetsbaar zijn. Iedereen loopt gevaar! Geradicaliseerde jihadstrijders blijken eenvoudig weer naar Europa t...

Antisemitisme

SGP / Standpunten / 36 woorden

.... Helaas moeten we constateren dat het antisemitisme in Europa en Nederland groeit. Veel Europeanen blijken te leven met verwrongen beelden over Joden en de Holocaust. Die opvattingen kunnen op gevaar...

Brussel

SGP / Standpunten / 8 woorden

Zie bij Europese Unie.

Christenvervolging

SGP / Standpunten / 32 woorden

...ing verdienen. Om te proberen de situatie van vervolgden te verbeteren moeten alle middelen worden ingezet: verzamelen van informatie, rapporteren, misstanden via de diplomatie bij betrokken landen aa...

Defensie

SGP / Standpunten / 36 woorden

...t eerst en vooral bilateraal en via de NAVO, al sinds de Koude oorlog de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Helaas hebben veel kabinetten in de afgelopen decennia defensie zwaar verwaarloosd. De mil...

EMU

SGP / Standpunten / 33 woorden

De SGP heeft tegen de invoering van de euro gestemd vanuit de overtuiging dat een gemeenschappelijke munt onvoldoende tekort doet aan de economische, politieke en culturele verscheidenheid. Nu Nederla...

Europese defensie

SGP / Standpunten / 35 woorden

... niet de ambitie heben om taken van de NAVO naar zich toe te trekken. Nederland moet multilateraal samenwerken waar nodig, maar inzetten op ‘bilaterale’ samenwerking waar mogelijk; met nam...

Fosfaatrechten

SGP / Standpunten / 31 woorden

... grondgebonden bedrijven. De SGP heeft zich verzet tegen de wijze waarop de fosfaatrechten zijn ingevoerd: Het gaat uiteindelijk om verbetering van de waterkwaliteit. Daar doet een fosfaatrechtensyste...