U zocht op: Euthanasie, dit leverde 70 resultaten op.


Euthanasie

SGP / Standpunten / 34 woorden

...ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ wordt op die manier steeds verder uitgerekt. Beter is het om het lijden te verlichten door excellente (palliatieve) zorg. Of, heel waardevol, eenzaamheid te v...

Bescherming van het leven

SGP / Standpunten / 36 woorden

...jongeren en ouderen die het leven niet meer zien zitten... Een van de belangrijkste taken van de overheid is daarom het beschermen van het leven. Elk mensenleven is beschermwaardig. Ook, en misschien ...

Levensbeƫindiging

SGP / Standpunten / 41 woorden

...rgankelijke leven. Mensen in nood moeten de hulp krijgen die zij op dat moment nodig hebben. Steeds vaker wordt ook in allerlei situaties de dood als hulp gezien. De SGP is er van overtuigd dat deze k...

Antillen

SGP / Standpunten / 35 woorden

In de afgelopen periode is veel gebeurd binnen het Koninkrijk. De SGP vindt het niet gewenst als de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onderdeel uitmaken van Nederland, ethisch verwerpelijk...

Doodstraf

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het vaststellen en opleggen van een bepaalde straf is een zaak van de rechtsprekende macht. Dit laat echter onverlet, dat de SGP bij ernstige levensdelicten het opleggen van de doodstraf door een wett...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Hervorming De bijna dogmatische ideologie dat de EU één dient te worden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel Europese burgers en ondernemers op haar...

Gemoedsbezwaren

SGP / Standpunten / 30 woorden

Gemoedsbezwaren tegen verzekeringen blijven erkend. Eventueel nadelige gevolgen van wijzigingen moeten voor hen worden gecompenseerd. Uiteraard mag niemand worden verplicht om mee te werken aan hande...

Medische ethiek

SGP / Standpunten / 38 woorden

...jken te leiden tot een abortus als er kans is op een gehandicapt leven, moet met dit onderzoek zeer terughoudend omgegaan worden. Het leven is niet maakbaar en de onderzoeken leveren geen volledig bee...

Seculiere moraal

SGP / Standpunten / 34 woorden

Het geloof in gelijke behandeling en het discriminatieverbod zijn kenmerkend voor de seculiere moraal. Met niet nalatende ijver dringen veel politici en opinieleiders dit geloof op aan iedereen die zi...

Voltooid leven

SGP / Standpunten / 44 woorden

De SGP is tegen de plannen om de deur te openen voor hulp bij zelfdoding voor mensen die lijden 'aan het leven zelf’. Het is de overtuiging van de SGP dat het leven van ieder mens als schepsel v...