U zocht op: Gedoogbeleid, dit leverde 10 resultaten op.


Gedoogbeleid

SGP / Standpunten / 33 woorden

...echtelijke maatstaven. Op veel terreinen geeft de overheid zelf het slechte voorbeeld. Zo haalt de Nederlandse staat onder het mom van het tegengaan van verslavingen via de kansspelbelasting, voordeel...

Drugs

SGP / Standpunten / 34 woorden

Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid o...

Verslavingen

SGP / Standpunten / 35 woorden

Voorlichting is en blijft een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van verslaving. Als hun kind twaalf wordt, krijgen ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidssch...

Strafrecht en zeden

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nergens komt duidelijker naar voren dat mensen geneigd zijn tot het kwade dan op het terrein van de misdaad en criminaliteit. Geweld, doodslag, prostitutie en verslaving zijn daar uitingen van. De SGP...

Qat

Tweede Kamer / Actueel / 15 apr. 2013 / 36 woorden

...erie? Hoe verhoudt zich dit tot het Besluit van 18 december 2012 (Stb. 2013, nr. 1) dat alle in artikel 3 van de Opiumwet genoemde handelingen met qat verboden zijn? Hoe voorkomt de minister dat van h...

Hoe minder drugs hoe beter

Tweede Kamer / Actueel / 1 mrt. 2012 / 41 woorden

Prima dat het kabinet van plan is om het drugsgebruik terug te dringen. De SGP vindt dat goed. Extra reden om drugs hard aan te pakken is dat deze sector verweven is met criminaliteit en misdaad. Hoof...

Zicht - Krijgt onderwereld de overhand?

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 17 apr. 2020 / 34 woorden

  In Nederland heeft de onderwereld zich de afgelopen decennia stevig ingenesteld in de bovenwereld. Ondermijning is vaak niet direct zichtbaar. Het is ‘sluipend gif’ genoemd. Het luk...

Morele voorwaarden voor de rechtsstaat

Eerste Kamer / Actueel / 10 mrt. 2020 / 38 woorden

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Diederik van Dijk aan het debat in de Eerste Kamer over de rechtsstaat. "Ook het Britse Lagerhuis kent het fenomeen van de maidenspeech. Danny Kruger, een nieuw p...

Van Dijk over coffeeshops: 'De SGP wil géén high society!'

Eerste Kamer / Actueel / 5 nov. 2019 / 42 woorden

De SGP verwacht van de overheid dat zij principieel aan de kant van het leven staat. Aan de kant van al die moeders die stuk gaan, omdat hun kinderen kapot gaan aan drugsgebruik. Niet aan de kant van ...

SGP wil experiment met wietvrije gemeentes

Tweede Kamer / Actueel / 18 jan. 2019 / 33 woorden

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is tegen de legalisatie van wietteelt en wietverkoop. Het kabinet wil in een aantal gemeenten experimenteren met geestverruimende middelen. De SGP pleit voor een omge...