U zocht op: Gelijkheidsbeginsel, dit leverde 9 resultaten op.


Gelijkheidsbeginsel

SGP / Standpunten / 34 woorden

In de Grondwet staan de belangrijke waarborgen van de Nederlandse rechtsstaat. Bij een botsing van grondrechten staan de klassieke grondrechten en de bescherming van minderheden veel te snel op achter...

College voor de rechten van de mens

SGP / Standpunten / 35 woorden

Bij de weging van grondrechten gaat de aandacht vaak exclusief en eenzijdig uit naar naleving van het Gelijkheidsbeginsel, ten koste van andere grondrechten. Dit leidt tot eenzijdigheid en onevenwicht...

Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 36 woorden

Veel Nederlandse wetten en regels zijn geworteld in Bijbelse waarden en normen. Denk aan de rechtstaat. Of aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal. Denk ook aan de christelijke feestdagen o...

Homohuwelijk

SGP / Standpunten / 38 woorden

De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vr...

Hoe om te gaan met genderdiversteit?

Eerste Kamer / Actueel / 5 mrt. 2019 / 33 woorden

Lees hier de inbreng van Peter Schalk, senator voor de SGP, bij de behandeling van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen. "Vandaag bespreken wij een wetsvoor...

Partijrede 2016

SGP / Actueel / 16 apr. 2016 / 43 woorden

Partijgenoten,--“Ja, dit is een christelijk land en we zijn er trots op.” Van wie denkt u, dat deze woorden zijn? Nee, het was niet Groen van Prinsterer, ds. Kersten of ds. Zandt. Het...

Enkele feit

Tweede Kamer / Actueel / 9 apr. 2014 / 32 woorden

Wetsvoorstel wijziging AWGB ivm verwijderen enkele feit-constructie Voorzitter, Vrijheid en gelijkheid. Die twee begrippen staan vandaag centraal. In hoeverre is het wenselijk om onder de druk van de ...

Beroepsverbod

Tweede Kamer / Actueel / 29 mei 2013 / 32 woorden

Wetvoorstel mbt gewetensbezwaarde trouwambtenaren Iedereen die in Nederland wil trouwen, heeft die mogelijkheid. Daar zijn nauwelijks beperkingen voor.  Hoe je ook over het huwelijk tussen twee p...

Ingrijpend

SGP / Actueel / 20 jul. 2012 / 41 woorden

De klacht die de SGP in 2010 indiende bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg over het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden is verworpen. Dat de SGP deze uitspraak erg betre...