U zocht op: Geothermie, dit leverde 6 resultaten op.


Energie

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

Aardwarmte in de kas én in huis

SGP / Actueel / 3 okt. 2018 / 38 woorden

  Hoe houden we onze huizen, kassen en kantoorpanden warm als de plannen van Ed Nijpels en minister Wiebes doorgaan? De SGP heeft in een debat over het klimaat- en energiebeleid gepleit voor meer...

Meer energie in energiebeleid

Tweede Kamer / Actueel / 21 apr. 2016 / 29 woorden

...spaard worden. Bedrijven rekenen met een terugverdientijd van 3 jaar. Dat biedt perspectief. Besparing op energiekosten versterkt de concurrentiepositie van de industrie. Waarom niet een financierings...

Een betaalbaar, betrouwbaar en haalbaar klimaatbeleid

Tweede Kamer / Actueel / 5 sep. 2018 / 36 woorden

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over klimaat en energie. Hij pleit voor een stevige belasting op vliegverkeer, zodat de energierekening voor Jan modaal omlaag k...

Energiebeleid moet duurzamer

Tweede Kamer / Actueel / 13 mrt. 2015 / 38 woorden

SGP: Energiebeleid moet duurzamer SGP wil hervorming van het energiebeleid. Van elke dertig euro die wordt geïnvesteerd in energie, is er maar één euro die ten goede komt aan onderz...

Gaswinning Groningen

Tweede Kamer / Actueel / 12 feb. 2015 / 37 woorden

De SGP hoort graag kerkklokken luiden. Vanmorgen is dat helaas een ander verhaal. De noodklokken die vanmorgen in Groningen luiden, vertolken de grote zorgen die daar leven en de roep om de gasproduct...