U zocht op: Gevangenis, dit leverde 23 resultaten op.


Ex-gedetineerden

SGP / Standpunten / 39 woorden

Streng beleid dient samen te gaan met barmhartigheid voor degenen die bewezen hebben berouw te hebben over het door hen gepleegde delict. Voor hen, maar ook voor ieder die aan het eind van zijn gevang...

Kinderporno

SGP / Standpunten / 36 woorden

Het spreekt voor zich dat kinderporno een misdaad is, die streng bestraft dient te worden. In de praktijk blijkt de strafmaat niet afschrikwekkend te zijn. Ondanks de inspanningen van de recherche is ...

Nederlandse Antillen

SGP / Standpunten / 33 woorden

  In 2010 is er voor Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen een nieuwe staatkundige structuur van kracht geworden. Alle landen van het Koninkrijk zijn gelijkwaardig. Maar dat betekent ni...

Rechtspraak

SGP / Standpunten / 38 woorden

De overheid heeft de bijzondere opdracht om kwaad in de samenleving te bestrijden. Wanneer er geen of weinig straf gegeven wordt, dan blijkt het voor misdadigers lonend te zijn om hun ‘beroep&rs...

Strafmaat

SGP / Standpunten / 38 woorden

De overheid heeft de bijzondere opdracht om kwaad in de samenleving te bestrijden. Wanneer er geen of weinig straf gegeven wordt, dan blijkt het voor misdadigers lonend te zijn om hun ‘beroep&rs...

SGP: gevangenis Sint-Maarten onmenselijk

Tweede Kamer / Actueel / 10 okt. 2018 / 32 woorden

Tijdens de behandeling van de begroting van Koninkrijksrelaties vroeg SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aandacht voor de 'erbarmelijke omstandigheden' in de Gevangenis van Sint-Maarten. Lees hieronder de v...

Veiligheid in uitverkoop

Tweede Kamer / Actueel / 6 jun. 2013 / 34 woorden

Voorzitter, Sinds de stevige bezuinigingsplannen van de staatssecretaris bekend zijn geworden, is er een opvallende storm van protest gekomen. Dat het personeel van de diverse justitiële ins...

Wetsvoorstel om ‘automatische’ strafkorting te stoppen

Tweede Kamer / Actueel / 4 jun. 2018 / 38 woorden

Een hoge straf is niet wat het lijkt. Als de rechter bijvoorbeeld 12 jaar celstraf oplegt, dan komt dat bijna altijd neer op 8 jaar celstraf en 4 jaar voorwaardelijk. Daar moet volgens de SGP een eind...

Afschaffen voorwaardelijke invrijheidstelling

Tweede Kamer / Actueel / 17 mei 2017 / 32 woorden

  Voorstel van wet: conceptversie Memorie van toelichting: conceptversie De SGP heeft een initiatiefwetsvoorstel geschreven om de strafoplegging te wijzigen. Lange Gevangenisstraffen zijn geen la...

Kamer stemt in met SGP-plan voor duidelijke straffen

Tweede Kamer / Actueel / 27 jun. 2019 / 35 woorden

Dinsdag stemde de Tweede Kamer voor het SGP-amendement over duidelijke vonnissen. Veel straffen duren op dit moment veel korter dan uit het vonnis van de rechter blijkt. Voortaan moeten uitspraken mee...