U zocht op: Geweld, dit leverde 149 resultaten op.


Alcohol

SGP / Standpunten / 36 woorden

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook Geweld, agressie en va...

Asiel en migratie

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdeli...

Christenvervolging

SGP / Standpunten / 36 woorden

Christenen hebben wereldwijd het meest te lijden onder vervolgingen. De laatste jaren wordt het alleen maar erger. Met name in islamitische landen worden ze bedreigd en uitgemoord, maar ook in een com...

Criminaliteit

SGP / Standpunten / 33 woorden

  Naast alle terechte aandacht voor de strijd tegen terreur, verdient ook de criminaliteit dicht bij huis een stevige aanpak. Vandalisme, bedreigingen, inbraken, diefstal, moord en doodslag. De g...

Games

SGP / Standpunten / 42 woorden

...Geweld op de gebruikers (jong en oud) wordt losgelaten moreel verwerpelijk. Geweld is een kwaad in de samenleving waar velen zich terecht zorgen over maken. Niet voor niets is de afschuw over de zovee...

Homohuwelijk

SGP / Standpunten / 38 woorden

De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vr...

Immigratiebeleid

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdeli...

Islam

SGP / Standpunten / 39 woorden

Binnen de islam blijken haat en Geweld welig te tieren. De afschrikwekkende kanten van de islam staan de afgelopen jaren vooral door het optreden van IS op het netvlies gebrand. Die werkelijkheid komt...

Israël

SGP / Standpunten / 33 woorden

Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslag...

JSF

SGP / Standpunten / 40 woorden

De F-35 heeft de beste papieren om het F-16 gevechtsvliegtuig op te volgen om zo hoog in het Geweldsspectrum te kunnen blijven acteren. Voor een duurzaam veelzijdige en effectieve inzet moet het ...