U zocht op: Grondrechten, dit leverde 40 resultaten op.


Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 36 woorden

Veel Nederlandse wetten en regels zijn geworteld in Bijbelse waarden en normen. Denk aan de rechtstaat. Of aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal. Denk ook aan de christelijke feestdagen o...

College voor de rechten van de mens

SGP / Standpunten / 37 woorden

Bij de weging van Grondrechten gaat de aandacht vaak exclusief en eenzijdig uit naar naleving van het gelijkheidsbeginsel, ten koste van andere Grondrechten. Dit leidt tot eenzijdigheid en onevenwicht...

Gelijkheidsbeginsel

SGP / Standpunten / 38 woorden

In de Grondwet staan de belangrijke waarborgen van de Nederlandse rechtsstaat. Bij een botsing van Grondrechten staan de klassieke Grondrechten en de bescherming van minderheden veel te snel op achter...

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

SGP / Standpunten / 36 woorden

  De bescherming van de privacy is een belangrijk grondrecht. Iedere burger heeft er recht op dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met zijn belangen. Dit grondrecht moet alleen wel stee...

Constitutionele toetsing

SGP / Standpunten / 38 woorden

De SGP vindt het belangrijk dat wetsvoorstellen aan de Grondwet getoetst worden. Dat is in de eerste plaats een taak voor de regering en de Tweede en Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die inbreuk doen op ...

Democratie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Winston Churchill vond dat democratie de minst slechte is van alle regeringsvormen tot nu toe. De SGP valt hem daarin bij. Volksinvloed is bij de uitoefening van het overheidsgezag een goede zaak. Maa...

Kiesstelsel

SGP / Standpunten / 36 woorden

De SGP hecht veel waarde aan de procedures en regels die zijn vastgesteld om tot een democratisch gelegitimeerde besluitvorming te komen. De rechtsstaat is daarbij van groot belang, omdat deze de gron...

Kamer verwaarloost grondrechten

Tweede Kamer / Actueel / 18 dec. 2012 / 33 woorden

Te makkelijk walst de Tweede Kamer heen over klassieke Grondrechten. Dat zei SGP-kamerlid Bisschop bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken. Hij noemde de discussie over ambtenaren met gewetens...

Advies Raad van State steun in de rug

Tweede Kamer / Actueel / 25 mei 2020 / 40 woorden

De SGP diende samen met D66 een motie in om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de vraag of de noodverordeningen rond corona wel passen bij onder meer het stevig inperken van vrijheidsre...

Wat vindt de SGP van de aangepaste coronawet?

Tweede Kamer / Actueel / 15 jul. 2020 / 33 woorden

Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbrak, heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen. Op basis van noodverordeningen (geen echte wetgeving) zijn onze vrijheden en Grondrechten fors ingeperk...