U zocht op: Grondwet, dit leverde 84 resultaten op.


Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 40 woorden

...werken. En het randschrift ‘God zij met ons’ op de euro’s. Deze noties zijn het dubbel en dwars waard om verdedigd te worden. Daarom neemt de SGP stelling tegenover degenen die, vanu...

Artikel 23 grondwet

SGP / Standpunten / 35 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...

Homohuwelijk

SGP / Standpunten / 32 woorden

...n aan de homoseksuele praktijk. Uiteraard wordt daarmee niet de homofiele mens afgewezen. Gebruik van geweld tegen homoseksuelen is absoluut verwerpelijk. Concreet: De mogelijkheid van het zogeheten '...

Acceptatieplicht onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

...orbeeld een plicht voor scholen om alle leerlingen te accepteren. Dergelijke dwang is bovendien in strijd met de vrijheid van onderwijs uit de Grondwet. Bijzondere scholen hebben op grond daarvan het ...

Bescherming van het leven

SGP / Standpunten / 38 woorden

...Denk aan die vele wanhopige jongeren en ouderen die het leven niet meer zien zitten... Een van de belangrijkste taken van de overheid is daarom het beschermen van het leven. Elk mensenleven is bescher...

Bestuurlijke vernieuwing

SGP / Standpunten / 36 woorden

...rger erkent en mee laat denken over belangrijke ontwikkelingen kan wel veel betekenen. Om het vertrouwen in de politiek te herstellen zijn kwaliteit van wetgeving en beleid en de betrouwbaarheid van h...

Constitutionele toetsing

SGP / Standpunten / 40 woorden

De SGP vindt het belangrijk dat wetsvoorstellen aan de Grondwet getoetst worden. Dat is in de eerste plaats een taak voor de regering en de Tweede en Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die inbreuk doen op ...

Democratie

SGP / Standpunten / 34 woorden

...e zijn vastgesteld om tot een democratisch gelegitimeerde besluitvorming te komen. De rechtsstaat is daarbij van groot belang, omdat deze de grondrechten, zoals het recht op vrijheid van geloof, gewet...

Gelijkheidsbeginsel

SGP / Standpunten / 36 woorden

In de Grondwet staan de belangrijke waarborgen van de Nederlandse rechtsstaat. Bij een botsing van grondrechten staan de klassieke grondrechten en de bescherming van minderheden veel te snel op achter...

Gewetensbezwaarde ambtenaar

SGP / Standpunten / 40 woorden

De Grondwet waarborgt dat iedere Nederlander tot ambtenaar benoemd kan worden. Dit dient – in lijn met een recent evenwichtig advies van de Raad van State over dit thema - in elke gemeente onver...