U zocht op: Iran, dit leverde 46 resultaten op.


Iran

SGP / Standpunten / 20 woorden

... kruitvat. Ten koste van alles moet voorkomen worden dat Iran een nucleaire mogendheid wordt.

Israël

SGP / Standpunten / 42 woorden

...staan. Maar ook nog om een andere reden: Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust en burgeroorlog. Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afges...

Midden Oosten

SGP / Standpunten / 32 woorden

...nflict over Palestina in feite een Islamitisch-Joods conflict is, blijven oplossingen steken aan de oppervlakte. Nederland moet waar mogelijk in de EU en in andere internationale verbanden consequent ...

Turkije

SGP / Standpunten / 39 woorden

...rse rol in het Midden-Oosten spelen, maakt inbreuk op de rechten van minderheden (christenen, Koerden en Armeniërs) en grenst direct aan Iran, Irak en Syrië. Toetreding overvraagt ook de fin...

Iran op de huid blijven zitten

Tweede Kamer / Actueel / 12 jun. 2018 / 41 woorden

Nu Amerika zich uit de Iran-deal terug heeft getrokken, moet Nederland zich er des te meer voor inspannen dat Iran inbindt en stopt met haar gevaarlijke en ondermijnende plannen in het Midden-Oosten. ...

Vragen bij Nederlandse defensieattaché in Iran

Tweede Kamer / Actueel / 29 mrt. 2018 / 44 woorden

...rij land om op dit moment de militaire banden aan te halen met Iran. Dat land is feitelijk een islamitische dictatuur waar mensen die anders denken geen leven hebben. Daar komt bij dat Iran een onrust...

Iran en Israel

Tweede Kamer / Actueel / 20 jun. 2013 / 39 woorden

...ingen te hervatten. Dat is de beste weg tot vrede. De uitlatingen van de minister over mogelijke sancties tegen Israël zijn blijkbaar niet altijd even lucide geweest. Een deel van de media consta...

Stemming VN riekt naar witteboorden-antisemitisme

SGP / Actueel / 25 jul. 2019 / 37 woorden

Met behulp van landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan beschuldigt de VN Israël van het schenden van vrouwenrechten. Ook Nederland stemde met die veroordeling in. Volgens SGP-Kamer...

Roelof Bisschop: Stop staatsgeleide genderindoctrinatie!

Tweede Kamer / Actueel / 5 apr. 2018 / 32 woorden

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop keert zich in de Volkskrant tegen de Emancipatienota van minister Van Engelshoven. Hieronder is het volledige opiniestuk te lezen. Tegenstanders van de sleepwet maakten zi...

Trek asielvergunning in bij misdrijf

Tweede Kamer / Actueel / 14 dec. 2017 / 35 woorden

... de staatssecretaris, wat heeft de lengte van de duur van de verblijfsvergunning te maken met de snelheid van de afhandeling van asielaanvragen? Hoe gaat hij hiermee de procedures versnellen? En betek...