U zocht op: Klimaat, dit leverde 96 resultaten op.


Klimaat

SGP / Standpunten / 35 woorden

Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het Klimaat. Over...

Binnenvaart

SGP / Standpunten / 37 woorden

Vervoer over water is relatief goedkoop en schoon, zeker in een land dat doorsneden wordt door talloze waterwegen. Dat pleit ervoor om meer containers over water te transporteren, en minder over de we...

CO2-uitstoot

SGP / Standpunten / 35 woorden

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 40 woorden

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen geb...

Energie

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Hervorming De bijna dogmatische ideologie dat de EU één dient te worden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel Europese burgers en ondernemers op haar...

Euthanasie

SGP / Standpunten / 42 woorden

Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven. Dat geldt eens temeer als het gaat om het actief beëindigen van het leven van hen die moeite hebben h...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

SGP / Standpunten / 38 woorden

Iedereen is geroepen om verantwoord om te gaan met mens, dier en milieu. Dat geldt ook voor bedrijven. Bedrijven moet daarbij niet alleen kijken naar eigen activiteiten, maar ook naar de schakels in d...

Ontwikkelingssamenwerking

SGP / Standpunten / 38 woorden

Het slechte nieuws is dat er iedere dag nog meer dan 800 miljoen mensen leven in extreme armoede. En 30 miljoen mensen gaan gebukt onder moderne slavernij. Maar er is ook goed nieuws: het percentage m...

Rechtspraak

SGP / Standpunten / 38 woorden

De overheid heeft de bijzondere opdracht om kwaad in de samenleving te bestrijden. Wanneer er geen of weinig straf gegeven wordt, dan blijkt het voor misdadigers lonend te zijn om hun ‘beroep&rs...