U zocht op: Koning, dit leverde 60 resultaten op.


Koning

SGP / Standpunten / 36 woorden

... onstabiele politieke situaties is dit een groot voorrecht. De bevoegdheden van de Koning blijven gewaarborgd, inclusief zijn belangrijke taak bij de vorming van een nieuw kabinet en de benoeming van ...

Koningshuis

SGP / Standpunten / 38 woorden

... zeg maar de Grondwet en de daarvan afgeleide regels en gebruiken. Datzelfde geldt voor de andere leden van het Koninklijk Huis. Koning Willem Alexander is een telg uit het geslacht Oranje-Nassau. De ...

Monarchie

SGP / Standpunten / 34 woorden

...let op de geschiedenis van Nederland en de bijzondere rol die de Oranjes daarin gespeeld hebben (geen toevallige samenloop van omstandigheden!), draagt de SGP de constitutionele monarchie een warm har...

Binnenlands bestuur

SGP / Standpunten / 31 woorden

...ratische controle. Helder moet zijn dat samenwerking niet automatisch een eerste stap is naar samenvoeging. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) moet worden aangepast om regionale samenwerking t...

Democratie

SGP / Standpunten / 31 woorden

...stuurders houden rekening met de wensen van de bevolking, maar maken zelf een belangenafweging en nemen zelf inhoudelijke beslissingen. Die verantwoordelijkheid moet niet op anderen worden afgeschoven...

Inburgering

SGP / Standpunten / 34 woorden

...lijke schade berokkend. Van die houding moeten we af, omdat de problemen overduidelijk zijn geworden. Het scheppen van helderheid begint al in de inburgering. De Nederlandse identiteit en traditie moe...

Integratie

SGP / Standpunten / 34 woorden

...lijke schade berokkend. Van die houding moeten we af, omdat de problemen overduidelijk zijn geworden. Het scheppen van helderheid begint al in de inburgering. De Nederlandse identiteit en traditie moe...

Monarchie

SGP / Standpunten / 35 woorden

.... In onstabiele situaties is deze constitutionele monarchie, ‘bij de gratie Gods’, een groot voorrecht. De manier waarop Koning Willem Alexander inhoud geeft aan zijn ambt onderstreept nog...

Informatie aan koning bij formatie beter regelen

Tweede Kamer / Actueel / 20 mei 2015 / 37 woorden

De SGP vindt dat tijdens kabinetsformatie de informatievoorziening aan de Koning beter moet worden geregeld. Bij de laatste formatie, de eerste waarbij het staatshoofd op afstand was gezet, liep dat n...

De les van koning Jozef

SGP / Actueel / 23 mei 2018 / 40 woorden

Verantwoordingsdebat over het jaar 2017 2018-05-23 SGP – Chris Stoffer   Koning Jozef Bij de presentatie vorige week haalde de minister al even de wijze les van Koning Jozef aan. Voor degen...