U zocht op: Landbouw, dit leverde 177 resultaten op.


Biologische landbouw

SGP / Standpunten / 36 woorden

De professionele biologische Landbouw verdient steun. De biologische Landbouw is een waardevolle kraamkamer voor verduurzaming van de gangbare Landbouw. Boeren die om willen schakelen verdienen steun....

Europees landbouwbeleid

SGP / Standpunten / 32 woorden

... en vergroenen onvoldoende via de markt terugverdienen. Behoud van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het instrument ‘directe inkomenssteun’ voor gezinsbedrijven i...

Landbouw

SGP / Standpunten / 34 woorden

...laatje. De SGP is trots op onze Landbouw. Boeren en tuinders hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat besef leeft breed in deze sectoren. Dieren verdienen goede zorg. Gewasbeschermin...

Agrarische sector

SGP / Standpunten / 8 woorden

Zie Landbouw

GLB - Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

SGP / Standpunten / 10 woorden

Zie Europees Landbouwbeleid

Mededingingsbeleid

SGP / Standpunten / 31 woorden

Mededinging, ofwel concurrentie, tussen bedrijven zorgt voor innovatie en lage prijzen. Dat is een goede zaak. Kartelvorming moet daarom voorkomen worden. Op twee punten verdient het mededingingsbelei...

Mestbeleid

SGP / Standpunten / 35 woorden

De veehouderij produceert meer mest dan ze op eigen (gras- en mais)land kwijt kan. Akkerbouwers hebben juist mest nodig. Desondanks hebben we op nationaal niveau een overschot. Door mestverwerkin...

Colombia

SGP / Standpunten / 33 woorden

De veiligheidsproblematiek in Colombia is groot. In de relatie tussen Nederland en Colombia moet het terugdringen van straffeloosheid, het versterken van het juridische systeem, maar ook de enorme ont...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 36 woorden

...gstuk. Maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen. Bouwen en bewaren is als opdracht aan ieder mens persoonlijk gegeven. Goed rentmeesterschap begint dus bij burgers en bedrijfsleven, níet bij...

Economie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familieb...