U zocht op: Mest, dit leverde 67 resultaten op.


Mestbeleid

SGP / Standpunten / 42 woorden

De veehouderij produceert meer Mest dan ze op eigen (gras- en mais)land kwijt kan. Akkerbouwers hebben juist Mest nodig. Desondanks hebben we op nationaal niveau een overschot. Door Mestverwerkin...

Dierenwelzijn

SGP / Standpunten / 37 woorden

Dieren behoren tot Gods schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan de eigen waarde ...

Fipronil

SGP / Standpunten / 28 woorden

De fipronil-affaire, waarbij door een servicebedrijf illegaal fipronil was toegevoegd aan een reinigingsmiddel tegen bloedluis, heeft tientallen pluimveebedrijven in zwaar weer gebracht. Inmiddels hee...

Fosfaatrechten

SGP / Standpunten / 28 woorden

Op 2 juli 2015 kondigde toenmalig staatssecretaris Dijksma aan dat een fosfaatrechtensysteem ingevoerd zou worden voor de melkveehouderij in verband met dreigende overschrijding van het fosfaatplafond...

Gaswinning (Groningen)

SGP / Standpunten / 33 woorden

Nederland is sterk afhankelijk van aardgas, onder meer voor de verwarming van huizen. Een belangrijke bron is de gaswinning uit het Groningenveld. Inwoners van Groningen zien zich echter geconfronteer...

Landbouw

SGP / Standpunten / 34 woorden

...id dient versoepeld te worden. De marktmacht van inkopers moet ingeperkt worden, zodat een groter deel van de marktprijs terecht komt bij de producenten. Fiscale voordelen voor land- en tuinbouwbedrij...

Veehouderij

SGP / Standpunten / 38 woorden

De veehouderij is vaak de gebeten hond. Of het nu gaat om de uitstoot van ammoniak, de import van soja, het uitbreken van dierziektes, dierenwelzijn of ‘megastallen’. De sector is volop aa...

Waterbeleid

SGP / Standpunten / 33 woorden

Nederland ligt voor een belangrijk gedeelte onder de zeespiegel. Dan is het geen geruststellende gedachte dat de zeespiegel stukje bij beetje stijgt. Rivieren moeten steeds meer water verstouwen....

Vissen willen aanpassing mestbeleid

SGP / Actueel / 24 jan. 2017 / 37 woorden

  Onderzoekers van onder meer de Universiteit Amsterdam laten zien dat de verhouding fosfaat-stikstof in de kustzone van de Noordzee uit balans is. Er zit te weinig fosfaat en te veel stikstof in...

SGP: Van Dam, laat mestbeleid niet aan Brussel over!

Tweede Kamer / Actueel / 20 dec. 2016 / 39 woorden

  SGP: Van Dam, laat Mestbeleid niet aan Brussel over!   Staatssecretaris Van Dam presenteerde vandaag zijn visie op het Mestbeleid vanaf 2018. Het gaat om het nieuwe actieprogramma Nitraatr...