U zocht op: Migranten, dit leverde 34 resultaten op.


Asiel en migratie

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdeli...

Immigratiebeleid

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdeli...

Inburgering

SGP / Standpunten / 36 woorden

Integratie betekent dat nieuwkomers zich met een positieve houding inspannen om deel te nemen en bij te dragen aan onze samenleving. Zij moeten op eigen benen kunnen staan. Die bereidheid moet aanwezi...

Integratie

SGP / Standpunten / 36 woorden

Integratie betekent dat nieuwkomers zich met een positieve houding inspannen om deel te nemen en bij te dragen aan onze samenleving. Zij moeten op eigen benen kunnen staan. Die bereidheid moet aanwezi...

Islam

SGP / Standpunten / 37 woorden

Binnen de islam blijken haat en geweld welig te tieren. De afschrikwekkende kanten van de islam staan de afgelopen jaren vooral door het optreden van IS op het netvlies gebrand. Die werkelijkheid komt...

Migratie

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdeli...

Vreemdelingenbeleid

SGP / Standpunten / 36 woorden

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdeli...

Civiel-militaire noodoperatie voor Moria

Tweede Kamer / Actueel / 10 sep. 2020 / 38 woorden

De situatie voor de Migranten in Moria op het Griekse eiland Lesbos was al uitzichtloos en is door de brandstichtingen de afgelopen dagen alleen nog maar uitzichtlozer geworden. Wat nu dringend moet, ...

Statement migranten Griekenland

Tweede Kamer / Actueel / 7 mei 2020 / 36 woorden

Lees onder het informatiekader het statement van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop over de situatie van Migranten in Griekenland. Informatie: Het kabinet gaat Griekenland helpen om Migrantenkinderen uit op...

Nederland moet VN-migratieverdrag niet ondertekenen

Tweede Kamer / Actueel / 31 okt. 2018 / 30 woorden

"Het verdrag van Marrakesh dat staatssecretaris Harbers van Vreemdelingenzaken in december wil ondertekenen, is een gevaar voor onze soevereiniteit. Dit migratiepact verplicht Nederland de deur open ...