U zocht op: Milieu, dit leverde 115 resultaten op.


Luchtvaart

SGP / Standpunten / 40 woorden

De luchtvaart heeft wat de SGP betreft de grenzen van haar groei bereikt. Het aantal vliegbewegingen moet, gelet op de Milieuvervuiling die het met zich meebrengt, omlaag. De SGP is voor invoering van...

Milieu

SGP / Standpunten / 39 woorden

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeesters dienen we daar zorgvuldig mee om te gaan. Hier ligt -letterlijk en figuurlijk- een schone opgave voor ons allemaal. De zorg voor het ...

Asbestsanering

SGP / Standpunten / 34 woorden

  Verwering van asbestdaken en het vrijkomen van asbestdeeltjes kan risico's opleveren voor de volksgezondheid. Het kabinet stuurt daarom aan op een verbod op asbestdaken per 2024. De SGP is voor...

Bedrijfsovernames

SGP / Standpunten / 38 woorden

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor de economische bedrijvigheid. Omdat het voor jonge ondernemers moeilijk is om aan kapitaal te komen voor het overnemen van een bedrijf in het ...

Binnenvaart

SGP / Standpunten / 37 woorden

Vervoer over water is relatief goedkoop en schoon, zeker in een land dat doorsneden wordt door talloze waterwegen. Dat pleit ervoor om meer containers over water te transporteren, en minder over de we...

Biologische landbouw

SGP / Standpunten / 30 woorden

De professionele biologische landbouw verdient steun. De biologische landbouw is een waardevolle kraamkamer voor verduurzaming van de gangbare landbouw. Boeren die om willen schakelen verdienen steun....

Dierenwelzijn

SGP / Standpunten / 37 woorden

Dieren behoren tot Gods schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan de eigen waarde ...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 37 woorden

.... Maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen. Bouwen en bewaren is als opdracht aan ieder mens persoonlijk gegeven. Goed rentmeesterschap begint dus bij burgers en bedrijfsleven, níet bij de o...

Europees landbouwbeleid

SGP / Standpunten / 30 woorden

Nog steeds kunnen boeren en tuinders noodzakelijke investeringen om te kunnen blijven concurreren en vergroenen onvoldoende via de markt terugverdienen. Behoud van het Europees Gemeenschappelijk Landb...

Europese Unie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Hervorming De bijna dogmatische ideologie dat de EU één dient te worden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel Europese burgers en ondernemers op haar...