U zocht op: Natura 2000, dit leverde 33 resultaten op.


Natura 2000

SGP / Standpunten / 37 woorden

... voor Gods schepping en verdienen aandacht. De Europese Natura 2000 regels zorgen echter voor veel juridisering. Het voorzorgsprincipe zorgt ervoor dat onder meer boeren en vissers bij voorbaat in de ...

Natuur

SGP / Standpunten / 33 woorden

...oor goed beheer van bestaande natuurgebieden, minder voor nieuwe. Als het even kan, moet beheer overgelaten worden aan boeren en andere grondeigenaren. Dat voorkomt dure opkoopprogramma’s. ...

Open brief voor Annie Schreijer over Natura 2000

Tweede Kamer / Actueel / 12 mrt. 2015 / 39 woorden

...ijer-Pierik gestuurd. Zij en eurocommissaris Timmermans geven aan dat Nederland ten aanzien van het Natura 2000 beleid veel strikter in de leer is dan nodig. Nederland heeft inderdaad meer lef nodig o...

Reken koeien wei niet uit

Tweede Kamer / Actueel / 5 feb. 2015 / 37 woorden

De Raad van State heeft gisteren een uitspraak gedaan over beweiding en bemesting in Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak kan voor veel boeren grote gevolgen hebben omdat de mogelijke stikstofdepositi...

Eerste Kamer praat over jacht, natuur en stikstof

Eerste Kamer / Actueel / 30 jun. 2020 / 38 woorden

...st? Ze zorgen nu voor veel schade, ook in natuurgebieden. Ze komen inmiddels overal voor. Het vlees wordt verkocht. De kaders van het faunabeheerplan blijven. Ik hoor graag een nadere duiding van de w...

Boeren en vissers niet nóg verder aan de EU uitleveren

Tweede Kamer / Actueel / 24 jun. 2020 / 39 woorden

...t. Ik maak me grote zorgen over de gretigheid van de Europese Commissie. Laten we het roer niet verder uit handen geven! De eerste reactie van de minister in Brussel was helaas redelijk positief. Bese...

Kabinet koopt hart uit landbouw

Tweede Kamer / Actueel / 24 apr. 2020 / 35 woorden

...llen, met wettelijke vastlegging van een streefwaarde voor stikstofreductie in 2030 en van de verplichting om de genoemde bronmaatregelen te nemen. De SGP vindt dat het kabinet hiermee het hart uit de...

Spoedwet stikstof moet anders

Tweede Kamer / Actueel / 4 dec. 2019 / 37 woorden

...udige reden dat Zuid-Holland een andere provincie is dan Gelderland, en Friesland niet te vergelijken is met Utrecht. Aan de hand van een paar voorbeelden legde hij dat uit. Bij de behandeling diende ...

PAS op de plaats

Tweede Kamer / Actueel / 20 jun. 2019 / 38 woorden

...s averechts gevolg dat koeien allemaal de wei uit worden gejaagd en biologische boeren de deuren wel kunnen sluiten. Deze gezinsbedrijven mogen we niet buiten hun schuld de das omdoen. Ik vind dat pro...

SGP: onderbouwing ammoniakbeleid zoek

SGP / Actueel / 20 jan. 2017 / 35 woorden

...en aan alleen al de onderliggende modelonzekerheden. Sterker nog: veel meetgegevens die ten grondslag liggen aan de emissiefactoren zijn niet eens meer beschikbaar.    De SGP neemt de r...