U zocht op: Nederlanderschap, dit leverde 10 resultaten op.


Terrorisme

SGP / Standpunten / 32 woorden

...r ruimte komen voor het onderscheppen van informatie. De samenwerking tussen de (Europese) veiligheidsdiensten, politie en justitie moet versterkt worden. Als een ‘Syriëganger’ terugk...

Verkiezingen

SGP / Standpunten / 32 woorden

...voerd. Vereiste hierbij is dat schriftelijke controle voor de burger mogelijk is. Het is niet logisch dat niet-Nederlanders stemrecht hebben bij lokale verkiezingen. Het stemrecht moet weer gekoppeld ...

Afpakken Nederlanderschap terroristen

Eerste Kamer / Actueel / 16 feb. 2016 / 35 woorden

...tracht onze vrije samenleving te ontwrichten, is het Nederlanderschap onwaardig. Het ontnemen van het Nederlanderschap zou in dergelijke gevallen zonder omwegen moeten plaatsvinden. Senator Van Dijk b...

SGP: terroristen niet overmatig beschermen

Eerste Kamer / Actueel / 19 feb. 2019 / 37 woorden

... van deze derde termijn wil ik mij richten op een gedane toezegging (T02602) naar aanleiding van een motie van deze Kamer. En dat betreft het onderzoek naar de ambtshalve kennisgeving van de intrekkin...

SGP steunt strijd tegen terrorisme voluit

Eerste Kamer / Actueel / 1 feb. 2017 / 39 woorden

...risme voluit. Dit geldt ook de voorstellen van de regering om het Nederlanderschap af te nemen van personen die deelnemen aan een terroristische organisatie. De SGP heeft echter grote moeite met de do...

Graag uw aandacht voor antisemitsme en bedreiging politici

Eerste Kamer / Actueel / 22 mei 2018 / 35 woorden

...f banken gestoken. In artikel 3 van het beginselprogramma van de VVD uit 1959 heet het: "De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse beschaving wortelen in het christendom. Zij is ...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 34 woorden

...mer Een bijzonder moment in het afgelopen jaar was toen Tweede Kamerlid Bisschop zijn plaats achter de regeringstafel van de Eerste Kamer innam. Hij kwam met een initiatiefwetsvoorstel inzake Onderwij...

Aanslagen Parijs

Tweede Kamer / Actueel / 19 nov. 2015 / 35 woorden

...fers en met hen die gewond zijn. Deze genadeloze terreur tegen onschuldige burgers maakt één ding duidelijk: Vandaag Parijs, morgen Berlijn, overmorgen kan ook ons land doelwit zijn. Ook...

Voor een veilig Nederland

Tweede Kamer / Actueel / 3 jul. 2015 / 39 woorden

... Hartog, die hiermee de rubriek 'Stijger van de week' van Elsevier haalde. Minister Van der Steur zal na de zomer reageren op de aanbevelingen, onder andere op de aanbeveling om te komen tot een 'kaal...

Nationaliteit sneller afnemen bij jihadisme

Tweede Kamer / Actueel / 25 feb. 2015 / 36 woorden

...luit.” Dat zegt SGP-Kamerlid Van der Staaij bij de behandeling van het wetsvoorstel over het intrekken van het Nederlanderschap.  Vorig jaar diende minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ...