U zocht op: Onderwijs, dit leverde 244 resultaten op.


Acceptatieplicht onderwijs

SGP / Standpunten / 34 woorden

Alle scholen in Nederland moeten goed zijn, welke samenstelling de leerlingpopulatie ook heeft. Daarom is dwang door de overheid onnodig, bijvoorbeeld een plicht voor scholen om alle leerlingen te acc...

Basis- en voortgezet onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk binnen de context van het reguliere Onderwijs. Voor gevallen waarbij het voor de betreffende leerlingen beter is om niet binnen het ...

Beroepsonderwijs

SGP / Standpunten / 40 woorden

...het beroepsOnderwijs te theoretisch benaderd. Het is een goede ontwikkeling dat er in het voorbereidend en middelbaar beroepsOnderwijs nu weer meer aandacht is voor het kweken van vakmanschap. Die ont...

Bijzonder onderwijs

SGP / Standpunten / 38 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder Onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...

Hoger onderwijs

SGP / Standpunten / 32 woorden

...tallen studenten zijn fors toegenomen. Het is echter niet realistisch om te veronderstellen dat de intelligentie evenredig is gestegen. Verschil in niveau tussen studenten wordt steeds meer merkbaar. ...

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

SGP / Standpunten / 39 woorden

...beroepsOnderwijs te theoretisch benaderd. Het is een goede ontwikkeling dat er in het voorbereidend en middelbaar beroepsOnderwijs nu weer meer aandacht is voor het kweken van vakmanschap. Die ontwikk...

Onderwijs

SGP / Standpunten / 42 woorden

...t onderkend. Leren is daarom een wettelijke plicht. Het maakt natuurlijk wezenlijk verschil of het Onderwijs goed of slecht is. De SGP gelooft dat Onderwijs goed is wanneer het gericht is op een leven...

Passend onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het aantal leerlingen in het Onderwijs dat extra zorg nodig heeft, is behoorlijk toe. Behalve voor ouders ligt hier voor scholen een verantwoordelijkheid. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk leerl...

Speciaal onderwijs

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het aantal leerlingen in het Onderwijs dat extra zorg nodig heeft, is behoorlijk toe. Behalve voor ouders ligt hier voor scholen een verantwoordelijkheid. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk leerl...

Vrijheid van onderwijs

SGP / Standpunten / 38 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder Onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...