U zocht op: Onderzeeboten, dit leverde 4 resultaten op.


Defensie

SGP / Standpunten / 38 woorden

Zorgen voor de veiligheid van haar burgers is de eerste taak van de overheid. Dat betekent heel concreet: de verdediging van het land tegen vijanden van buitenaf. Dat kan alleen met een sterke krijgsm...

'Koop Nederlandse waar...'

Tweede Kamer / Actueel / 25 jun. 2020 / 38 woorden

In de crisisjaren ’30 was het motto: ‘koopt eigen waar, dan helpen wij elkaar’. Dat motto wil de SGP ook graag hanteren nu Nederland moet beslissen over de vraag welk consortium van ...

Gericht investeren in Defensiematerieel

Tweede Kamer / Actueel / 17 jun. 2015 / 36 woorden

...ee ophouden om verwijzingen naar de toekomstige uitvoering van de motie-Van der Staaij als een soort bezweringsformule te gebruiken rond acute problemen. Zo is die zeker niet bedoeld. In de media hebb...

Meer geld voor Defensie

Tweede Kamer / Actueel / 16 nov. 2016 / 36 woorden

Begroting defensie – bijdrage SGP   MdV, Het beschermen van de vrede is overheidstaak nummer één.   De SGP heeft veel respect en waardering voor de mannen en vrouwen die ...