U zocht op: Ontwikkelingssamenwerking, dit leverde 49 resultaten op.


Ontwikkelingssamenwerking

SGP / Standpunten / 38 woorden

Het slechte nieuws is dat er iedere dag nog meer dan 800 miljoen mensen leven in extreme armoede. En 30 miljoen mensen gaan gebukt onder moderne slavernij. Maar er is ook goed nieuws: het percentage m...

Afghanistan

SGP / Standpunten / 36 woorden

Ook Nederland is er bij gebaat, dat Afghanistan niet opnieuw een uitvalsbasis voor terroristen vormt. Nederland moet daarom een substantiële bijdrage blijven leveren aan de opbouw van dit land vi...

Mensenrechten

SGP / Standpunten / 34 woorden

Nederland is geen groot land, maar heeft internationaal wel een stevige reputatie. Helaas niet op ieder terrein een gewenste reputatie. De SGP huivert bij de seculiere zendingsdrang die Nederland kenm...

Opvang in de regio

SGP / Standpunten / 31 woorden

Internationale regels en verdragen, waaronder in ieder geval het Vluchtelingenverdrag, zijn onvoldoende afgestemd op de huidige omvang van de vluchtelingenstromen. Deze verdragen moeten bij de tijd ge...

Ontwikkelingssamenwerking moet werken

Tweede Kamer / Actueel / 15 jun. 2017 / 35 woorden

...net duidelijk en systematisch aangeven wat er nu wel en wat er niet is terechtgekomen van de goede bedoelingen. Dat stelde SGP-kamerlid Dijkgraaf bij het overleg met minister Ploumen voor ontwikkeling...

TTIP en ontwikkelingssamenwerking

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 26 apr. 2016 / 34 woorden

Wat hebben TTIP en Ontwikkelingssamenwerking met elkaar te maken? Op maandagavond 25 april stond het beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking wederom in de schijnwerpers van de SGP. Met Tweede Kamerli...

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Tweede Kamer / Actueel / 3 sep. 2020 / 39 woorden

De SGP wil dat er ook in tijden van crisis geld beschikbaar gesteld wordt voor Ontwikkelingssamenwerking. Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, pleit voor structurele inzet om ook de hulp en ste...

SGP: Rechtsstaat is medicijn en motor van ontwikkeling

Tweede Kamer / Actueel / 29 jun. 2018 / 34 woorden

... voor de allerarmsten, banen en scholing voor kansarme Afrikaanse jongeren of humanitaire steun in tijden van conflict. Dat zegt SGP-Kamerlid Stoffer. Hij zei dat vandaag tijdens het notaoverleg in de...

Minder karig voor ontwikkelingshulp

Tweede Kamer / Actueel / 5 okt. 2016 / 36 woorden

...ngssamenwerking. Om dit voor een deel weer ongedaan te maken heeft de SGP een amendement ingediend op de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het geld daarvoor moet komen van ex...

Praat mee over ontwikkelingssamenwerking

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 20 apr. 2016 / 32 woorden

Discussieavond Ontwikkelingssamenwerking Denkt u mee? Recent is het boek Recht omarmen verschenen, dat een aantal belangrijke politiek aandachtspunten in de strijd tegen wereldwijde armoede en onrecht...