U zocht op: Openbaar Vervoer, dit leverde 24 resultaten op.


Openbaar Vervoer

SGP / Standpunten / 39 woorden

... Amersfoort en Ede moet aangepast worden, zodat treinen elk kwartier kunnen rijden. En verder: Meer inzet van het Rijk en andere overheden is nodig voor een goede overstap van auto, bus en fiets op de...

Boerkaverbod

SGP / Standpunten / 31 woorden

De gemeenschappelijke veiligheid moet worden gewaarborgd. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding werkt ten minste belemmerend voor het ervaren van die veiligheid en de open communicatie. ...

Elektronisch patiƫntendossier

SGP / Standpunten / 37 woorden

Goede uitwisseling van gegevens in de zorg is volgens de SGP broodnodig, zodat dingen niet dubbel of onnodig gedaan worden en medische missers worden voorkomen. Bovendien hoeft de patiënt dan nie...

Infrastructuur

SGP / Standpunten / 39 woorden

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden... Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het Openbaar verv...

Islam

SGP / Standpunten / 35 woorden

... goede kant staan. De overheid mag, sterker nog, móet oog hebben voor het onderscheid dat er is tussen godsdiensten. Blind en onhistorisch gelijkheidsdenken doet geen recht aan de werkelijkheid...

Media

SGP / Standpunten / 47 woorden

De rol van media is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. In huis, op straat en in het Openbaar Vervoer, overal worden we geconfronteerd met uitingen van de media. De kunst is om op een goede m...

Mobiliteit

SGP / Standpunten / 31 woorden

...burger óók gehonoreerd wil zien. Daarom bepleit de SGP een uitgekiend ruimtelijk beleid om mobiliteit te verminderen. Bijvoorbeeld middels een intelligent locatiebeleid kunnen hier serie...

Verkeer

SGP / Standpunten / 31 woorden

...burger óók gehonoreerd wil zien. Daarom bepleit de SGP een uitgekiend ruimtelijk beleid om mobiliteit te verminderen. Bijvoorbeeld middels een intelligent locatiebeleid kunnen hier serie...

Zorguitgaven

SGP / Standpunten / 40 woorden

De SGP vindt het een voorrecht dat we in Nederland beschikken over kwalitatief goede zorg. Daar hebben we ook veel geld voor over, niet in de laatste plaats omdat investeringen in de zorg ook veel opl...

Betaalbaar openbaar vervoer in heel Nederland

Tweede Kamer / Actueel / 21 mrt. 2019 / 45 woorden

...r het Openbaar Vervoer in de provincies en ook in het landelijk gebied. Lees hieronder zijn inbreng. Het Openbaar Vervoer staat open voor iedereen. Dat maakt het tegelijk ook kwetsbaar. De aanslag in ...