U zocht op: Provincie, dit leverde 98 resultaten op.


Bedrijfsovernames

SGP / Standpunten / 38 woorden

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor de economische bedrijvigheid. Omdat het voor jonge ondernemers moeilijk is om aan kapitaal te komen voor het overnemen van een bedrijf in het ...

Bestuurlijke vernieuwing

SGP / Standpunten / 36 woorden

Goed bestuur gaat niet alleen over de inhoud. Het hangt ook samen met de manier waarop het is georganiseerd. Burgers zijn niet uit op allerlei vernieuwingen van bestuur en raadpleging. Veel belangrijk...

Binnenlands bestuur

SGP / Standpunten / 39 woorden

    Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het geme...

Decentralisatie

SGP / Standpunten / 35 woorden

Decentralisatie van taken naar gemeenten, Provincies of waterschappen is het uitgangspunt, voor zover zij dit aankunnen. Hoofdregel is dat maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn bij een thema. Daa...

Gemeenschappelijke belastingen

SGP / Standpunten / 39 woorden

Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het gemeenten vrij om,...

Infrastructuur

SGP / Standpunten / 37 woorden

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden... Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar verv...

Lokale lasten

SGP / Standpunten / 39 woorden

Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het gemeenten vrij om,...

Natuur

SGP / Standpunten / 42 woorden

Natuur is overal, als je je ogen de kost geeft zelfs midden in de stad. De diversiteit van natuur en landschap is groot. Deze rijke (bio)diversiteit is door God in de schepping gelegd. Het m...

OZB

SGP / Standpunten / 39 woorden

Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het gemeenten vrij om,...

Omgevingswet

SGP / Standpunten / 39 woorden

Of je nu als burger een huis wilt bouwen, of als waterschap een dijk wilt versterken je hebt te maken met tientallen wetten. Dat kost tijd. Het lijkt weinig bewegingsruimte te geven.  De afvinkli...