U zocht op: Referendum, dit leverde 38 resultaten op.


Referendum

SGP / Standpunten / 32 woorden

De SGP is een voorstander van de representatieve democratie waarin gekozen volksvertegenwoordigers namens het volk de regering controleren. Burgers geven voor een periode van vier jaar de bevoegdheid ...

Bestuurlijke vernieuwing

SGP / Standpunten / 36 woorden

Goed bestuur gaat niet alleen over de inhoud. Het hangt ook samen met de manier waarop het is georganiseerd. Burgers zijn niet uit op allerlei vernieuwingen van bestuur en raadpleging. Veel belangrijk...

Referendum lost niets op

Tweede Kamer / Actueel / 1 sep. 2020 / 39 woorden

  Vandaag behandelt de Tweede Kamer een voorstel van SP-kamerlid van Raak om een Referendum in te voeren waarmee een voorstel dat door de Kamers is aangenomen, alsnog kan worden verworpen. De SGP...

De SGP pleit voor ruime overgangsregeling referendumwet

Tweede Kamer / Actueel / 20 feb. 2018 / 40 woorden

De SGP is kritisch op de manier waarop de regering de Referendumwet wil afschaffen. De partij vindt het staatsrechtelijk gezien niet chic om referenda onmogelijk te maken over wetten die nog worden aa...

Oekraïnereferendum: niet ratificeren

Tweede Kamer / Actueel / 9 nov. 2016 / 38 woorden

Bijdrage van Kees van der Staaij aan het debat van 8 november 2016 De meest geloofwaardige uitslag is en blijft in onze ogen: niet ratificeren. De uitslag van het Referendum was overduidelijk: nee teg...

Het referendum in 7 vragen

Tweede Kamer / Actueel / 22 mrt. 2016 / 35 woorden

Wat vindt de SGP van referenda? De SGP is geen voorstander van referenda, omdat we een gekozen volksvertegenwoordiging hebben voor het nemen van politieke besluiten. Nu de mogelijkheid tot een referen...

Déjà vu 4 - Referendum

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 26 mrt. 2018 / 38 woorden

Déjà vu 4 - Referendum: bron van frustratie In de blog Déjà vu plaatst het Wetenschappelijk Instituut tijdens het jubileumjaar mooie, diepzinnige of grappige citaten met re...

21 maart: referendum over de Wiv

Tweede Kamer / Actueel / 21 mrt. 2018 / 34 woorden

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen is er op 21 maart een Referendum over de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Waar gaat het over? In dit wetsvoorstel zijn extra bevoegdheden o...

Uitslag referendum

Tweede Kamer / Actueel / 14 apr. 2016 / 41 woorden

...e gezegd tegen de goedkeuringswet. De kernvraag die nu voorligt, is: hoe doen we overtuigend recht aan deze uitslag? Hoe vertalen we het nee van het Referendum zo dat de onvrede onder de Nederlandse b...

Referendum sticht verwarring

Tweede Kamer / Actueel / 31 mrt. 2016 / 37 woorden

Op 6 april mag iedere stemgerechtigde Nederlander naar de stembus om voor of tegen het Europese associatieverdrag met Oekraïne te stemmen. Nogal wat burgers vragen zich af wat ze moeten doen. De SGP ...