U zocht op: Rentmeesterschap, dit leverde 34 resultaten op.


Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 40 woorden

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen geb...

Energie

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...

Energiebesparing

SGP / Standpunten / 39 woorden

Goed Rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Daar kan nog veel meer aan worden gedaan. Energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat. Het inperken ...

Ontwikkelingssamenwerking

SGP / Standpunten / 38 woorden

Het slechte nieuws is dat er iedere dag nog meer dan 800 miljoen mensen leven in extreme armoede. En 30 miljoen mensen gaan gebukt onder moderne slavernij. Maar er is ook goed nieuws: het percentage m...

Niet alle duurzaamheid is rentmeesterschap

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 16 mrt. 2015 / 36 woorden

...oor hij de natuur naar zijn hand kan zetten. Dit antropocentrische wereldbeeld, de mens als autonoom wezen staat centraal, heeft humanistische wortels en heeft veel voet aan de grond bij partijen als ...

Goed rentmeesterschap

Wetenschappelijk Instituut / Dossiers / 14 aug. 2017 / 37 woorden

  Rentmeesterschap Rentmeesterschap gaat, in tegenstelling tot het duurzaamheidsideaal, uit van een theocentrisch wereldbeeld. God staat centraal, Hij is de bron van alle goed en heeft in Ad...

Het landbouwbeleid staat op een kruispunt

Tweede Kamer / Actueel / 9 okt. 2019 / 35 woorden

...binet híer niet eens verder te gaan met een drempelwaarde van 0,05 mol, 0,01procent van de laagste kritische depositiewaarde? Krijgen ondernemers dan genoeg ruimte voor innovatie, ook als dat b...

Klimaatwet: SGP tekent niet bij het kruisje

Tweede Kamer / Actueel / 27 jun. 2018 / 40 woorden

“De SGP zat niet aan de tekentafel van de Klimaatwet. We vinden de wet te belangrijk om nu op het laatste moment zomaar even bij het kruisje te tekenen.” Dat zegt SGP-kamerlid Stoffer over...

Goede rentmeester overbrugt kloof tussen mens en natuur

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 20 mrt. 2018 / 32 woorden

  Goede rentmeester overbrugt kloof tussen mens en natuur INTRO: Eerbied voor God is onlosmakelijk verbonden met dienstbaarheid aan de kwetsbare naaste en zorgzaamheid voor de fragiele schepping,...

Klimaatalarmisten tonen refo’s een onbetaalde rekening

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 29 jun. 2017 / 34 woorden

  Klimaatalarmisten tonen refo’s een onbetaalde rekening SGP-raadslid T. Bakker hekelt het geloof van klimaatalarmisten (RD 20/06). Volgens hem is het beter om op God te vertrouwen, Die de ...