U zocht op: Roken, dit leverde 259 resultaten op.


Roken

SGP / Standpunten / 41 woorden

De SGP is een voorstander van een beleid waarin Roken sterk ontmoedigd wordt vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Het is een goede zaak dat bij steeds meer mensen het besef doorbreekt da...

Verslavingen

SGP / Standpunten / 35 woorden

Voorlichting is en blijft een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van verslaving. Als hun kind twaalf wordt, krijgen ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidssch...

AOW en pensioenen

SGP / Standpunten / 32 woorden

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar...

Abortus Provocatus

SGP / Standpunten / 44 woorden

Door de echoscopie zien we nu beter dan ooit dat een foetus van twaalf weken geen klompje cellen is, maar een klein mensje met alles erop en eraan. En het hartje kun je al vanaf de vijfde week horen k...

Doodstraf

SGP / Standpunten / 37 woorden

Het vaststellen en opleggen van een bepaalde straf is een zaak van de rechtsprekende macht. Dit laat echter onverlet, dat de SGP bij ernstige levensdelicten het opleggen van de doodstraf door een wett...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 40 woorden

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen geb...

Economie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familieb...

Illegaliteit (strafbaarstelling)

SGP / Standpunten / 38 woorden

De SGP staat met overtuiging voor een vreemdelingenbeleid dat zowel streng als rechtvaardig en menswaardig is. Dat is een moeilijke en ook weerbarstige taak in de gebRoken werkelijkheid waarin wij lev...

MKB

SGP / Standpunten / 37 woorden

De SGP maakt zich sterk voor de positie van het Midden- en Kleinbedrijf. Het MKB is de motor van de Nederlandse bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar moet het in de aandacht regelmatig afleggen tegen...

Ondernemerschap

SGP / Standpunten / 37 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familieb...