U zocht op: Schepping, dit leverde 53 resultaten op.


Biotechnologie

SGP / Standpunten / 35 woorden

Biotechnologie en andere technologieën, als nanotechnologie, bieden wetenschappers en bedrijven steeds meer mogelijkheden om het leven op aarde naar eigen hand te zetten, of zelfs van de grond af...

CO2-uitstoot

SGP / Standpunten / 37 woorden

Gods Schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en...

Dierenwelzijn

SGP / Standpunten / 39 woorden

Dieren behoren tot Gods Schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan de eigen waarde ...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 42 woorden

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de Schepping nuttig mogen geb...

Genetische modificatie

SGP / Standpunten / 38 woorden

De SGP is in principe tegen genetische modificatie. God heeft het leven geschapen. De natuurlijke grenzen die in Zijn Schepping liggen, zijn er niet voor niets. De SGP is tegen genetische modificatie ...

Huwelijk en gezin

SGP / Standpunten / 43 woorden

Aan de basis van het gezin staat het huwelijk. Het is een belangrijk onderdeel van de orde in de Schepping die we in ere moeten houden. God Zelf heeft het huwelijk ingesteld en bedoeld als een levensl...

Milieu

SGP / Standpunten / 41 woorden

Gods Schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeesters dienen we daar zorgvuldig mee om te gaan. Hier ligt -letterlijk en figuurlijk- een schone opgave voor ons allemaal. De zorg voor het ...

Natura 2000

SGP / Standpunten / 33 woorden

Natuurbeheer en natuurbescherming horen bij de zorg voor Gods Schepping en verdienen aandacht. De Europese Natura 2000 regels zorgen echter voor veel juridisering. Het voorzorgsprincipe zorgt erv...

Natuur

SGP / Standpunten / 44 woorden

Natuur is overal, als je je ogen de kost geeft zelfs midden in de stad. De diversiteit van natuur en landschap is groot. Deze rijke (bio)diversiteit is door God in de Schepping gelegd. Het m...

Technologie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Technologie, biotechnologie en andere technologieën bieden wetenschappers en bedrijven steeds meer mogelijkheden om het leven op aarde naar eigen hand te zetten, of zelfs van de grond af aan op t...