U zocht op: School, dit leverde 118 resultaten op.


Schooluitval

SGP / Standpunten / 35 woorden

Elk jaar vallen teveel leerlingen uit het onderwijs. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Zo functioneert het gezin waaruit deze jongeren komen vaak niet optimaal. Ook de schaalvergroting in h...

Voortijdig schoolverlaten

SGP / Standpunten / 35 woorden

Elk jaar vallen teveel leerlingen uit het onderwijs. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Zo functioneert het gezin waaruit deze jongeren komen vaak niet optimaal. Ook de schaalvergroting in h...

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

SGP / Standpunten / 36 woorden

  De bescherming van de privacy is een belangrijk grondrecht. Iedere burger heeft er recht op dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met zijn belangen. Dit grondrecht moet alleen wel stee...

Antisemitisme

SGP / Standpunten / 35 woorden

Joden zijn telkens weer het mikpunt van spot en agressie. Helaas moeten we constateren dat het antisemitisme in Europa en Nederland groeit. Veel Europeanen blijken te leven met verwrongen beelden over...

Artikel 23 grondwet

SGP / Standpunten / 34 woorden

...s anders dan slechte verhoudingen. De overheid zal de vrijheid van scholen dus moeten garanderen. Concreet: De vrijheid van onderwijs moet versterkt worden. Scholen moeten bij de aanstelling van perso...

Beroepsonderwijs

SGP / Standpunten / 32 woorden

  Het beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze samenleving en economie. Hier worden kundige vakkrachten opgeleid die in allerlei sectoren nodig zijn. Het karakter van het beroepsonderw...

Bibliotheek

SGP / Standpunten / 36 woorden

Het grote belang van de openbare bibliotheek staat voor de SGP buiten kijf. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is er lid van. De stormachtige ontwikkeling in het medialandschap vragen om ...

Bijzonder onderwijs

SGP / Standpunten / 34 woorden

...s anders dan slechte verhoudingen. De overheid zal de vrijheid van scholen dus moeten garanderen. Concreet: De vrijheid van onderwijs moet versterkt worden. Scholen moeten bij de aanstelling van perso...

Doorlopende leerlijn

SGP / Standpunten / 37 woorden

Resultaten voor taal en rekenen moeten beter en de overgang tussen verschillende Schoolsoorten verloopt nog niet vloeiend. Er worden daarom niveaus vastgesteld voor taal en rekenen bij de drempels tus...

Energie

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Gro...