U zocht op: Stikstof, dit leverde 48 resultaten op.


Natura 2000

SGP / Standpunten / 31 woorden

...beeld door het verschuiven van bewijslast van ondernemers naar overheden en bezwaarmakers. Beheer- en herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden moeten zoveel mogelijk in het gebied zelf genomen worde...

Natuur

SGP / Standpunten / 32 woorden

...atuurgebieden, minder voor nieuwe. Als het even kan, moet beheer overgelaten worden aan boeren en andere grondeigenaren. Dat voorkomt dure opkoopprogramma’s. Uiteraard moeten de contracten ...

Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

Tweede Kamer / Actueel / 14 mei 2020 / 42 woorden

Om te voldoen aan de Stikstofnormen wil het kabinet ook ‘sleutelen’ aan het diervoer. Als het vee minder eiwit binnenkrijgt, leidt dat tot minder uitstoot van Stikstof. De ruimte die daard...

Spoedwet stikstof aanvaard

Tweede Kamer / Actueel / 5 dec. 2019 / 44 woorden

De SGP stemde vandaag voor de spoedwet Stikstof. Die wet moet wat de SGP betreft ruimer, maar als die was verworpen zaten de bouwers nog veel langer ‘op slot’. In dat geval waren we weer t...

Nuchter met de stikstofnormen

Tweede Kamer / Actueel / 14 nov. 2019 / 38 woorden

Boeren en bouwers, maar inmiddels ook anderen hebben te lijden van een vonnis van de rechter waarin bepaald wordt dat bedrijven en projecten stil moeten worden gelegd vanwege de uitstoot van Stikstof....

Stikstof

Tweede Kamer / Actueel / 4 feb. 2015 / 33 woorden

...eede Kamer met staatssecretaris Dijksma over de Programmatische Aanpak Stikstof. Al jarenlang verloopt de vergunningverlening voor bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden moeizaam. De PAS moet ...

Eerste Kamer praat over jacht, natuur en stikstof

Eerste Kamer / Actueel / 30 jun. 2020 / 32 woorden

...llingen zijn er weinig smaken: óf behoud, óf uitbreiding of verbetering. Dat is niet de prioriteitstelling die de Habitatrichtlijn vraagt. Laat in de doelstellingen bijvoorbeeld duidelij...

De duimschroeven van Remkes

Tweede Kamer / Actueel / 18 jun. 2020 / 30 woorden

 “Een dichtbevolkte en vruchtbare delta met bijzondere natuurwaarden vormen een spannende combinatie. De ‘samen uit, samen thuis’ houding ontbreekt helaas: specifieke natuurwaar...

Kabinet koopt hart uit landbouw

Tweede Kamer / Actueel / 24 apr. 2020 / 40 woorden

Het kabinet heeft vandaag een nieuw pakket aan Stikstofmaatregelen afgekondigd. Nog voor de commissie Remkes met haar advies voor de lange termijn aanpak Stikstof is gekomen, stuurt het kabinet haar a...

Storm en stikstof gevaar voor Zeeuwse duinen

Tweede Kamer / Actueel / 11 feb. 2020 / 39 woorden

Door de Stikstofregels dreigt de veiligheid van de bewoners van Walcheren in gevaar te komen. Dat stelt de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarom wil SGP-Kamerlid Stoffer dat er ontheffing kan worden ...