U zocht op: Trouw, dit leverde 400 resultaten op.


Aids

SGP / Standpunten / 41 woorden

AIDS is een wereldwijd probleem. Wie echt wil helpen zal ook aandacht moeten vragen voor onthouding vóór het huwelijk en Trouw bínnen het huwelijk. Bij de aanpak moeten ‘fai...

Echtscheiding

SGP / Standpunten / 41 woorden

Het huwelijk is een verbond voor het leven. Van de huwelijkspartners wordt Trouw gevraagd: je kunt niet zomaar van elkaar af omdat je de ander serieus neemt. In het huwelijk van hun ouders krijgen kin...

Hiv

SGP / Standpunten / 41 woorden

AIDS is een wereldwijd probleem. Wie echt wil helpen zal ook aandacht moeten vragen voor onthouding vóór het huwelijk en Trouw bínnen het huwelijk. Bij de aanpak moeten ‘fai...

Huwelijk en gezin

SGP / Standpunten / 41 woorden

Aan de basis van het gezin staat het huwelijk. Het is een belangrijk onderdeel van de orde in de schepping die we in ere moeten houden. God Zelf heeft het huwelijk ingesteld en bedoeld als een levensl...

Scheiding

SGP / Standpunten / 41 woorden

Het huwelijk is een verbond voor het leven. Van de huwelijkspartners wordt Trouw gevraagd: je kunt niet zomaar van elkaar af omdat je de ander serieus neemt. In het huwelijk van hun ouders krijgen kin...

Trouwambtenaren

SGP / Standpunten / 38 woorden

De Grondwet waarborgt dat iedere Nederlander tot ambtenaar benoemd kan worden. Dit dient – in lijn met een evenwichtig advies van de Raad van State over dit thema - in elke gemeente onverkort te...

AIVD

SGP / Standpunten / 37 woorden

De uiterst bloedige aanslagen in onder meer Parijs en Brussel laten zien dat de strijd tegen het islamitisch terrorisme niet alleen in Syrië en Irak gevoerd moet worden, maar ook hier. Barbaarse ...

AOW en pensioenen

SGP / Standpunten / 32 woorden

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar...

Acceptatieplicht onderwijs

SGP / Standpunten / 34 woorden

Alle scholen in Nederland moeten goed zijn, welke samenstelling de leerlingpopulatie ook heeft. Daarom is dwang door de overheid onnodig, bijvoorbeeld een plicht voor scholen om alle leerlingen te acc...

Adoptie

SGP / Standpunten / 42 woorden

Het is het allermooist als kinderen bij hun eigen ouders opgroeien. Dat is natuurlijk en het is verTrouwd. Er zijn echter gevallen waarin dat helaas niet (meer) mogelijk is. Er moet dan gezocht worden...