U zocht op: Uitkeringen, dit leverde 19 resultaten op.


Werkloosheidswet (WW)

SGP / Standpunten / 41 woorden

In de komende jaren staat de overheid voor grote uitdagingen om mensen die nu aan de kant staan, toch - ondanks de economische crisis - arbeid te laten verrichten. Daarom steekt de SGP extra geld in h...

AOW en pensioenen

SGP / Standpunten / 32 woorden

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar...

Bijstand

SGP / Standpunten / 39 woorden

Hoewel werken belangrijk is, staat de SGP ook pal voor mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken. Vanuit Bijbelse naastenliefde dient de overheid een schild voor hen te zijn. Als werken ...

Pensioenen

SGP / Standpunten / 32 woorden

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar...

Sociale zekerheid

SGP / Standpunten / 41 woorden

In de komende jaren staat de overheid voor grote uitdagingen om mensen die nu aan de kant staan, toch - ondanks de economische crisis - arbeid te laten verrichten. Daarom steekt de SGP extra geld in h...

Uitkering

SGP / Standpunten / 39 woorden

Hoewel werken belangrijk is, staat de SGP ook pal voor mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken. Vanuit Bijbelse naastenliefde dient de overheid een schild voor hen te zijn. Als werken ...

Uitkeringsfraude is diefstal

Tweede Kamer / Actueel / 11 okt. 2018 / 37 woorden

“Fraude is diefstal,” dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer in de Tweede Kamer bij het debat over de fraude met WW-Uitkeringen door Poolse werknemers. Lees hieronder de volledige spreektekst...

Marokko is om

Tweede Kamer / Actueel / 29 sep. 2015 / 30 woorden

Nederlandse Uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko worden met tientallen procenten verlaagd. Daarnaast kan vanaf 2021 de kinderbijslag niet meer worden 'meegenomen' naar Marokko. Dat is ...

Uitkeringen Marokko

Eerste Kamer / Actueel / 16 feb. 2016 / 36 woorden

  Opzegging soc. zekerheidsakkoord Marokko 2016 02 16 Peter Schalk, SGP MdV,   Vandaag noem ik met ere de SGP-er, de heer Bas van der Vlies, die in 2009 een motie indiende met een helder en ...

Gebrek aan belangstelling voor herindelingsverkiezingen

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 15 nov. 2018 / 38 woorden

Volgende week woensdag zijn er verkiezingen in ons land. ”Hé, heb ik soms iets gemist?” Dat zou u zich zomaar kunnen afvragen. In de nieuwsberichten valt er hoegenaamd niets over t...