U zocht op: VN, dit leverde 65 resultaten op.


Abortus Provocatus

SGP / Standpunten / 41 woorden

...gelen die noodzakelijk zijn om het aantal abortussen terug te dringen. De druk vanuit de omgeving op een vrouw om te kiezen voor een abortus kan groot zijn. Het uitoefenen van druk op een vrouw om een...

Prenataal onderzoek

SGP / Standpunten / 33 woorden

...onderzoek (zoals de NIP-test en de 20-wekenecho) pas na afloop van de abortustermijn plaatsvinden, tenzij er goede prenatale behandelingen zijn om een beperking vroegtijdig te voorkomen of te genezen....

VN-Verdrag gehandicapten

SGP / Standpunten / 36 woorden

...ke overheden en maatschappelijke organisaties, een actieve rol. De mensen om wie het gaat moeten nadrukkelijk worden betrokken bij het algemeen toegankelijk maken van de samenleving. De VN-verdragen o...

Verenigde Naties

SGP / Standpunten / 36 woorden

...h, zeker als er vitale belangen op het spel staan, niet de bevoegdheid toe-eigenen om nationaal gemaakte afwegingen te overstemmen. Al te vaak hebben de verschillende belangen van de vijf permanente l...

Christenvervolging

SGP / Standpunten / 32 woorden

...andere religieuze minderheden, zoals Yezidi’s in Irak, bescherming verdienen. Om te proberen de situatie van vervolgden te verbeteren moeten alle middelen worden ingezet: verzamelen van informat...

Israël

SGP / Standpunten / 36 woorden

...rdt afgeschilderd. Veiligheid Voorop staat dat Israël in deze turbulente regio recht heeft op erkende en veilige grenzen. Vrede tussen Israël en Palestijnen moet bevorderd worden door vredes...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

SGP / Standpunten / 35 woorden

Het mooie van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is dat het echt een wet van en voor de samenleving kan zijn. Initiatieven vanuit de gemeenschap zelf, zoals van vrijwilligers, kerken, bedrij...

Nederland moet VN-migratieverdrag niet ondertekenen

Tweede Kamer / Actueel / 31 okt. 2018 / 37 woorden

...en te zetten voor alle soorten migranten." Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in het Nederlands Dagblad van 24 oktober. Het volledige artikel is hieronder te lezen. "Het migratiepact van de VN...

Laat VN-zitting ‘verzoendag’ zijn om Israël recht te doen

Tweede Kamer / Actueel / 24 sep. 2018 / 37 woorden

Lees hieronder het opinieartikel van SGP-voorman Kees van der Staaij over de opstelling van de VN tegenover Israël. Het artikel is zaterdag in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd. Vorige ...

Van der Staaij naar Genève voor Israël

Tweede Kamer / Actueel / 19 mrt. 2019 / 45 woorden

...n demonstratie in Genève tegen de partijdigheid van de VN als het gaat over Israël. Deze demonstratie is gehouden op de Place des Nations, direct voor het gebouw van de VN-organisatie voor...