U zocht op: Veehouderij, dit leverde 55 resultaten op.


Fosfaatrechten

SGP / Standpunten / 31 woorden

Op 2 juli 2015 kondigde toenmalig staatssecretaris Dijksma aan dat een fosfaatrechtensysteem ingevoerd zou worden voor de melkVeehouderij in verband met dreigende overschrijding van het fosfaatplafond...

Mestbeleid

SGP / Standpunten / 37 woorden

De Veehouderij produceert meer mest dan ze op eigen (gras- en mais)land kwijt kan. Akkerbouwers hebben juist mest nodig. Desondanks hebben we op nationaal niveau een overschot. Door mestverwerkin...

Veehouderij

SGP / Standpunten / 40 woorden

De Veehouderij is vaak de gebeten hond. Of het nu gaat om de uitstoot van ammoniak, de import van soja, het uitbreken van dierziektes, dierenwelzijn of ‘megastallen’. De sector is volop aa...

Fipronil

SGP / Standpunten / 28 woorden

De fipronil-affaire, waarbij door een servicebedrijf illegaal fipronil was toegevoegd aan een reinigingsmiddel tegen bloedluis, heeft tientallen pluimveebedrijven in zwaar weer gebracht. Inmiddels hee...

Landbouw

SGP / Standpunten / 38 woorden

Boeren en tuinders zetten zich er letterlijk dag en nacht voor in om voor iedereen voldoende, betaalbaar en veilig voedsel te produceren. En dat zo duurzaam mogelijk. Maar, zoals dat voor ie...

Luchtkwaliteit

SGP / Standpunten / 33 woorden

Luchtkwaliteit verdient blijvende aandacht. Lucht wordt in- en uitgeademd. Vervuiling van deze lucht moet daarom beperkt worden. Aanpak bij de bron is het effectiefst. Belangrijke bronnen voor de uits...

SGP: totaalpakket voor melkveehouderij

Tweede Kamer / Actueel / 9 nov. 2016 / 32 woorden

  De melkVeehouderij zit in grote spanning over de besluitvorming rond derogatie, fosfaatrechten en mogelijke productiebeperkingen in 2017. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf pleit vanmorgen in een de...

Melkveehouderij

Tweede Kamer / Actueel / 12 nov. 2014 / 37 woorden

SGP: geen slot op melkVeehouderij, wel aanvullende begrenzing nodig Milieuorganisaties hebben het vuur geopend op de vermeende industrialisering van de melkVeehouderij. De SGP heeft voor die benaderin...

Zorg voor minder afvoer van koeien

SGP / Actueel / 18 mei 2017 / 35 woorden

  De Tweede Kamer debatteert vandaag over het fosfaatreductieplan voor de melkVeehouderij. Melkveehouders worden met deze regeling gedwongen om koeien af te voeren om de mestproductie te minderen...

De witte motor moet gesmeerd worden

Tweede Kamer / Actueel / 24 mei 2016 / 35 woorden

April 2016. Honderden dorpsbewoners kijken vol spanning naar de gesloten staldeur. De boerenzoon maakt een buiging en zwaait de staldeur open. De eerste koe steekt aarzelend haar kop naar buiten. Ze r...