U zocht op: Verkeer, dit leverde 150 resultaten op.


Verkeer

SGP / Standpunten / 32 woorden

...e;ók gehonoreerd wil zien. Daarom bepleit de SGP een uitgekiend ruimtelijk beleid om mobiliteit te verminderen. Bijvoorbeeld middels een intelligent locatiebeleid kunnen hier serieuze slagen wo...

Verkeersveiligheid

SGP / Standpunten / 37 woorden

... jaar gestegen in plaats van gedaald. Dat baart grote zorgen. Verkeersveiligheid moet daarom hoge prioriteit krijgen. Concreet: Wie meer dan eens een ernstige en gevaarlijke Verkeersovertreding begaat...

Alcohol

SGP / Standpunten / 37 woorden

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke Verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en va...

Fietsen

SGP / Standpunten / 40 woorden

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. De overheid moet met name forenzen stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto. Concreet: Het Rijk moet, samen met andere overheden, wer...

Infrastructuur

SGP / Standpunten / 37 woorden

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden... Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar verv...

Mobiliteit

SGP / Standpunten / 32 woorden

...e;ók gehonoreerd wil zien. Daarom bepleit de SGP een uitgekiend ruimtelijk beleid om mobiliteit te verminderen. Bijvoorbeeld middels een intelligent locatiebeleid kunnen hier serieuze slagen wo...

Democratie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Winston Churchill vond dat democratie de minst slechte is van alle regeringsvormen tot nu toe. De SGP valt hem daarin bij. Volksinvloed is bij de uitoefening van het overheidsgezag een goede zaak. Maa...

Drugs

SGP / Standpunten / 34 woorden

Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid o...

Duurzaamheid

SGP / Standpunten / 36 woorden

... mogen wij ons niet bij neerleggen. Bouwen en bewaren is als opdracht aan ieder mens persoonlijk gegeven. Goed rentmeesterschap begint dus bij burgers en bedrijfsleven, níet bij de overheid. Da...

Echo

SGP / Standpunten / 42 woorden

Elk mensenleven is een geschenk van God en daarom beschermwaardig, ook het leven dat nog niet geboren is en in een pril stadium Verkeert. Dit respect voor het leven moet steeds voorop staan. De twinti...