U zocht op: Verkeersveiligheid, dit leverde 25 resultaten op.


Verkeersveiligheid

SGP / Standpunten / 33 woorden

... jaar gestegen in plaats van gedaald. Dat baart grote zorgen. Verkeersveiligheid moet daarom hoge prioriteit krijgen. Concreet: Wie meer dan eens een ernstige en gevaarlijke verkeersovertreding begaat...

Verkeer

SGP / Standpunten / 32 woorden

...e;ók gehonoreerd wil zien. Daarom bepleit de SGP een uitgekiend ruimtelijk beleid om mobiliteit te verminderen. Bijvoorbeeld middels een intelligent locatiebeleid kunnen hier serieuze slagen wo...

Alcohol

SGP / Standpunten / 34 woorden

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en va...

Fietsen

SGP / Standpunten / 40 woorden

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. De overheid moet met name forenzen stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto. Concreet: Het Rijk moet, samen met andere overheden, wer...

Infrastructuur

SGP / Standpunten / 37 woorden

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden... Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar verv...

Mobiliteit

SGP / Standpunten / 32 woorden

...e;ók gehonoreerd wil zien. Daarom bepleit de SGP een uitgekiend ruimtelijk beleid om mobiliteit te verminderen. Bijvoorbeeld middels een intelligent locatiebeleid kunnen hier serieuze slagen wo...

Verkeersveiligheid

Tweede Kamer / Actueel / 30 jan. 2013 / 46 woorden

...r is er één te veel. Onder dit motto vind ik het een heel goede zaak om vandaag met de ministers te mogen spreken over Verkeersveiligheid. In dit licht spreek ik ook graag mijn waardering uit voor d...

Chris Stoffer: 'Wie A zegt, moet ook B zeggen!'

Tweede Kamer / Actueel / 7 dec. 2018 / 31 woorden

Woensdagavond publiceerde verkeersminister Van Nieuwenhuizen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. De SGP is positief over de ambitie die het plan uitstraalt: terug naar nul slachtoffers....

Binnenvaart, verkeersveiligheid en spoorverbindingen

Tweede Kamer / Actueel / 28 nov. 2017 / 32 woorden

... de 2 miljard extra infra-euro’s uit het regeerakkoord? Binnenvaart De passeertijden bij sluizen voldoen op belangrijke vaarwegen niet aan de streefwaarden. De capaciteit van de Volkerak-, Kreek...

Stijgend aantal verkeersdoden alarmerend

Tweede Kamer / Actueel / 13 jun. 2019 / 33 woorden

Bij het algemeen overleg over Verkeersveiligheid vraagt SGP-Kamerlid Chris Stoffer om meer inzet op het voorkomen van verkeersslachtoffers. Hij pleit onder meer voor betere rijbaanscheiding, betere ha...