U zocht op: Verslaving, dit leverde 34 resultaten op.


Verslavingen

SGP / Standpunten / 37 woorden

Voorlichting is en blijft een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van Verslaving. Als hun kind twaalf wordt, krijgen ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidssch...

Drugs

SGP / Standpunten / 38 woorden

Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van Verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: Verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid o...

Gokken

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel Verslaving, met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families. Deze verslaafden hebben h...

Kansspelen

SGP / Standpunten / 38 woorden

  Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel Verslaving, met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families. Deze verslaafden hebben h...

Roken

SGP / Standpunten / 36 woorden

.... Naast de verantwoordelijkheid die ouders op dit gebied hebben, heeft ook de overheid hierbij een taak. De SGP wil dat de accijnzen voor tabak verhoogd worden. Ook het aantal verkooppunten moet worde...

Alcohol

SGP / Standpunten / 34 woorden

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en va...

Gedoogbeleid

SGP / Standpunten / 37 woorden

De SGP vindt dat de overheid de taak heeft om het kwade in te dammen en om strenge maatregelen te nemen tegen illegale praktijken. Een beleid waarin zedeloos gedrag wordt gestimuleerd of goedgekeurd, ...

Harddrugs

SGP / Standpunten / 7 woorden

Zie bij drugs.

Softdrugs

SGP / Standpunten / 7 woorden

Zie bij drugs.

Strafrecht en zeden

SGP / Standpunten / 38 woorden

Nergens komt duidelijker naar voren dat mensen geneigd zijn tot het kwade dan op het terrein van de misdaad en criminaliteit. Geweld, doodslag, prostitutie en Verslaving zijn daar uitingen van. De SGP...