U zocht op: Volksgezondheid, dit leverde 76 resultaten op.


Asbestsanering

SGP / Standpunten / 36 woorden

  Verwering van asbestdaken en het vrijkomen van asbestdeeltjes kan risico's opleveren voor de Volksgezondheid. Het kabinet stuurt daarom aan op een verbod op asbestdaken per 2024. De SGP is voor...

Dierenwelzijn

SGP / Standpunten / 37 woorden

Dieren behoren tot Gods schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan de eigen waarde ...

Fipronil

SGP / Standpunten / 28 woorden

De fipronil-affaire, waarbij door een servicebedrijf illegaal fipronil was toegevoegd aan een reinigingsmiddel tegen bloedluis, heeft tientallen pluimveebedrijven in zwaar weer gebracht. Inmiddels hee...

Roken

SGP / Standpunten / 41 woorden

De SGP is een voorstander van een beleid waarin roken sterk ontmoedigd wordt vanwege de risico’s voor de Volksgezondheid. Het is een goede zaak dat bij steeds meer mensen het besef doorbreekt da...

Veehouderij

SGP / Standpunten / 38 woorden

De veehouderij is vaak de gebeten hond. Of het nu gaat om de uitstoot van ammoniak, de import van soja, het uitbreken van dierziektes, dierenwelzijn of ‘megastallen’. De sector is volop aa...

Verslavingen

SGP / Standpunten / 35 woorden

Voorlichting is en blijft een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van verslaving. Als hun kind twaalf wordt, krijgen ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidssch...

Waterbeleid

SGP / Standpunten / 33 woorden

Nederland ligt voor een belangrijk gedeelte onder de zeespiegel. Dan is het geen geruststellende gedachte dat de zeespiegel stukje bij beetje stijgt. Rivieren moeten steeds meer water verstouwen....

SGP: stop reclame van coffeeshops

Tweede Kamer / Actueel / 4 nov. 2019 / 37 woorden

Wietverkopers sponsoren voetbalclubs en sportverenigingen. Langs het veld en op shirts prijken de namen van coffeeshops. De SGP wil dat dat stopt. Van der Staaij: “Het is heel ongezond om het ge...

SGP: niet hoofd op hol door 5G

Tweede Kamer / Actueel / 4 jul. 2019 / 32 woorden

De SGP wil eerst onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten van het 5G stralingsniveau, voordat er een netwerk wordt uitgerold in heel Nederland. Daarnaast waarschuwt de partij voor spionagepraktij...

Stop wietexperiment, het verhoogt kans op psychoses

Tweede Kamer / Actueel / 20 mrt. 2019 / 36 woorden

"Cannabisgebruik leidt tot een grotere kans op psychoses, met name wanneer het THC-gehalte van cannabis hoog is. THC ofwel tetrahydrocannabinol is de stof die voor een high gevoel zorgt," dat meldt de...