U zocht op: Voor het leven, dit leverde 102 resultaten op.


Echo

SGP / Standpunten / 55 woorden

Elk mensenleven is een geschenk van God en daarom beschermwaardig, ook het leven dat nog niet geboren is en in een pril stadium verkeert. Dit respect Voor het leven moet steeds Voorop staan. De twinti...

Abortus Provocatus

SGP / Standpunten / 46 woorden

Door de echoscopie zien we nu beter dan ooit dat een foetus van twaalf weken geen klompje cellen is, maar een klein mensje met alles erop en eraan. En het hartje kun je al vanaf de vijfde week horen k...

Arbeid

SGP / Standpunten / 43 woorden

...sp;onder meer aan oudere werklozen, moeten we niet te snel vrijstellingen verlenen, bijVoorbeeld in de vorm van een recht om plaats te maken Voor jongere werknemers. De overheid moet wel vermijde...

Echtscheiding

SGP / Standpunten / 47 woorden

... je de ander serieus neemt. In het huwelijk van hun ouders krijgen kinderen een levende illustratie van het belang van deze trouw. Voor hun vorming is dat van groot belang. Echtscheiding is daarom voo...

Genetisch onderzoek

SGP / Standpunten / 42 woorden

Er mag geen genetisch onderzoek worden toegestaan dat niet voldoet aan ethische criteria, waarbij de eerbied Voor het leven het belangrijkste ijkpunt is. Ook mag genetisch materiaal slechts worden geb...

Huwelijk en gezin

SGP / Standpunten / 43 woorden

...jk bekroond wordt met kinderen. Alleen binnen een duurzame verbintenis van man en vrouw, gekenmerkt door liefde en trouw, komen kinderen werkelijk tot hun recht. het huwelijk is een verbond Voor het l...

Levensbeƫindiging

SGP / Standpunten / 52 woorden

het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. het leven blijft waardevol, ook wanneer een mens aan het einde van het leven met veel pijn en moeite geconfronteerd wordt. Hoe moeilijk de omstand...

Medische ethiek

SGP / Standpunten / 48 woorden

... intussen werken de zorgvuldigheidseisen niet zoals het zou moeten. In de praktijk gaat het vermeende recht van de vrouw op abortus 33.000 keer per jaar ten koste van het leven van het kind. Deze Abor...

Prenataal onderzoek

SGP / Standpunten / 38 woorden

Prenataal onderzoek ontaardt in de praktijk steeds vaker in prenatale selectie. Dat zien we onder meer bij de selectie op het Downsyndroom. Daarom willen we dat met dit onderzoek erg terughoudend omge...

Scheiding

SGP / Standpunten / 47 woorden

... je de ander serieus neemt. In het huwelijk van hun ouders krijgen kinderen een levende illustratie van het belang van deze trouw. Voor hun vorming is dat van groot belang. Echtscheiding is daarom voo...