U zocht op: Vrijheid, dit leverde 318 resultaten op.


Vrijheid van godsdienst

SGP / Standpunten / 35 woorden

Kerken moeten vrij zijn om zich naar eigen overtuiging te organiseren. Aan die positie en organisatieVrijheid mag niet worden getornd. Tegen het radicaal islamitische gedachtegoed moet stevig opgetred...

Vrijheid van meningsuiting

SGP / Standpunten / 43 woorden

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Daar kom je het best achter, als je het niet (meer) hebt en je vanwege je opvatting of overtuiging achter de tralies belandt - of nog erger. De vri...

Vrijheid van onderwijs

SGP / Standpunten / 35 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...

Antisemitisme

SGP / Standpunten / 35 woorden

Joden zijn telkens weer het mikpunt van spot en agressie. Helaas moeten we constateren dat het antisemitisme in Europa en Nederland groeit. Veel Europeanen blijken te leven met verwrongen beelden over...

Artikel 23 grondwet

SGP / Standpunten / 35 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...

Bijzonder onderwijs

SGP / Standpunten / 35 woorden

Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere sc...

Godslastering

SGP / Standpunten / 36 woorden

Vrijheid van meningsuiting is geen recht op kwetsen en daarom nooit onbegrensd. Naast bestaande inperkingen voor bijvoorbeeld smaad of opruiing, dient ook de lastering van Gods Naam weer strafbaar te ...

Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 36 woorden

...evolle erkenning van de afhankelijkheid van de overheid van Gods zegen. De christelijke eed en ambtsgebeden moeten in ere worden gehouden. De bescherming van het menselijk leven wordt in de Grondwet g...

Onderwijs

SGP / Standpunten / 39 woorden

...eien als scholen en leraren voldoende ruimte krijgen om hun werk te doen, in samenspraak met ouders. Het is niet de bedoeling dat de overheid scholen en leraren voor de voeten loopt. De overheid moet ...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

SGP / Standpunten / 35 woorden

Het mooie van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is dat het echt een wet van en voor de samenleving kan zijn. Initiatieven vanuit de gemeenschap zelf, zoals van vrijwilligers, kerken, bedrij...