U zocht op: Vrijheid van godsdienst, dit leverde 29 resultaten op.


Grondwet en grondrechten

SGP / Standpunten / 44 woorden

...evolle erkenning van de afhankelijkheid van de overheid van Gods zegen. De christelijke eed en ambtsgebeden moeten in ere worden gehouden. De bescherming van het menselijk leven wordt in de Grondwet g...

Vrijheid van godsdienst

SGP / Standpunten / 35 woorden

Kerken moeten vrij zijn om zich naar eigen overtuiging te organiseren. Aan die positie en organisatieVrijheid mag niet worden getornd. Tegen het radicaal islamitische gedachtegoed moet stevig opgetred...

Godslastering

SGP / Standpunten / 40 woorden

Vrijheid van meningsuiting is geen recht op kwetsen en daarom nooit onbegrensd. Naast bestaande inperkingen voor bijvoorbeeld smaad of opruiing, dient ook de lastering van Gods Naam weer strafbaar te ...

Rituele slacht

SGP / Standpunten / 44 woorden

Mogelijk dierenleed als gevolg van onbedwelmde rituele slacht moet ingeperkt worden. De SGP is tegen een verbod, omdat het de Vrijheid van godsdienst geweld aan doet en mogelijk dierenleed ook op ande...

Kerkdiensten en corona; wat vindt de SGP?

Tweede Kamer / Actueel / 17 jun. 2020 / 41 woorden

De SGP hecht zeer aan de voortgang van de erediensten. We waarderen de digitale mogelijkheden daarvoor, maar het is pijnlijk om niet met elkaar rondom het Woord in Gods huis te kunnen zijn. De maatreg...

Nieuwe schriftelijke vragen over ruimte voor kerken

Tweede Kamer / Actueel / 27 mei 2020 / 42 woorden

Op 1 mei diende Kees van der Staaij al een eerste serie van schriftelijke vragen in bij de regering over de ruimte voor kerken en uitvaartdiensten. De antwoorden daarop zijn zó teleur...

Advies Raad van State steun in de rug

Tweede Kamer / Actueel / 25 mei 2020 / 47 woorden

De SGP diende samen met D66 een motie in om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de vraag of de noodverordeningen rond corona wel passen bij onder meer het stevig inperken van Vrijheidsre...

Van der Staaij versus Rutte en De Jonge over zingen in kerken

Tweede Kamer / Actueel / 25 jun. 2020 / 32 woorden

Bekijk hier de complete interrupties van SGP-voorman van der Staaij op minister-president Rutte en minister De Jonge over het zingen in de kerken.

Wat vindt de SGP van de corona-spoedwet?

Tweede Kamer / Actueel / 19 jun. 2020 / 33 woorden

Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbrak, heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen. Op basis van noodverordeningen (geen echte wetgeving) zijn onze vrijheden en grondrechten fors ingeperk...

'Erg teleurstellende antwoorden van kabinet'

Tweede Kamer / Actueel / 27 mei 2020 / 41 woorden

Op 1 mei diende Kees van der Staaij schriftelijke vragen in over de ruimte voor kerken en uitvaartdiensten. De antwoorden daarop - die vandaag binnenkwamen - zijn hieronder te lezen. De eerste reactie...