U zocht op: Werkloosheid, dit leverde 28 resultaten op.


Jeugdwerkloosheid

SGP / Standpunten / 37 woorden

Er moet meer worden gedaan om jongeren aan het werk te krijgen. De uitvoerende instanties dragen er zorg voor dat kwetsbare jongeren meer dan evenredig aan bod komen bij het vervullen van openstaande ...

Werkloosheidswet (WW)

SGP / Standpunten / 41 woorden

In de komende jaren staat de overheid voor grote uitdagingen om mensen die nu aan de kant staan, toch - ondanks de economische crisis - arbeid te laten verrichten. Daarom steekt de SGP extra geld in h...

Arbeid

SGP / Standpunten / 44 woorden

Wie z’n leven zinvol wil besteden, kan dat het best doen door te leven ten dienste van God en van zijn naaste. Dat kan door onder meer je belangeloos in te zetten voor anderen. Velen doen dat: v...

Bedrijfsleven

SGP / Standpunten / 38 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder fam...

Economie

SGP / Standpunten / 37 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familieb...

Innovatie

SGP / Standpunten / 36 woorden

Ons land staat voor allerlei uitdagingen. De bevolking vergrijst. De Werkloosheid is nog te hoog. We willen een goede, maar ook betaalbare gezondheidszorg. We moeten energie besparen. Produc...

Ondernemerschap

SGP / Standpunten / 37 woorden

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familieb...

Werk

SGP / Standpunten / 44 woorden

Wie z’n leven zinvol wil besteden, kan dat het best doen door te leven ten dienste van God en van zijn naaste. Dat kan door onder meer je belangeloos in te zetten voor anderen. Velen doen dat: v...

ZZP'ers

SGP / Standpunten / 35 woorden

Het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers draagt bij aan een meer gezonde arbeidsmarkt. Jongeren komen dan eerder in aanmerking voor een vaste baan. En oudere werknemers worden mi...

Laat iedereen profiteren van de economische groei

Tweede Kamer / Actueel / 6 jun. 2019 / 33 woorden

Het gaat goed met de economie in Nederland. De cijfers over 2018 laten een positief beeld zien. Nu is het tijd dat ook gepensioneerden, eenverdieners, woningzoekenden, studenten en ondernemers hiervan...