Eenverdiener

Hoeveel word jij benadeeld?

Stel je verdient € 40.000 per jaar. Hoe kan het dan dat je buren die precies hetzelfde verdienen, € 8.000 minder belasting moeten betalen?

Dat kan omdat gezinnen waar één inkomen binnenkomt door de staat veel zwaarder worden belast. Het verschil kan oplopen tot € 14.000 per jaar.

Vul hieronder de gevraagde gegevens in.
Dan kun je precies zien voor hoeveel euro jij fiscaal wordt gediscrimineerd.

Hoe kan dit?

Omdat de regering iedereen wil verplichten om betaald te gaan werken. Het kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en CU zette in 2009 een belangrijke wissel om door de ‘overdraagbare heffingskorting’ af te bouwen. Daardoor kregen eenverdieners het stukken zwaarder, zodat de echtgeno(o)t(e) gedwongen is om óók te gaan werken.

Ongeveer vierhonderdduizend gezinnen zijn hiervan de dupe, vaak zonder dat ze het zelf weten. In ruime meerderheid gaat het om gezinnen waar:

  • iemand chronisch ziek of gehandicapt is.
  • de partner langdurig werkloos is.
  • een van de partners met pensioen is of nog studeert.
  • de moeder of vader voor de kinderen zorgt.


De SGP heeft deze fiscale discriminatie op de Haagse agenda gezet. In 2015 werd om die reden zelfs de steun opgezegd aan het kabinet-Rutte.

2009

Balkenende IV start de afbouw van de overdraagbare heffingskorting

Het kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en CU besluit de ‘overdraagbare heffingskorting’ af te bouwen. Wat aan inkomen noodzakelijk is voor de eerste levensbehoeften wordt daardoor niet langer uitgezonderd van belastingheffing. De wissel naar het bewust zwaarder belasten van eenverdieners gaat om.  

(https://www.sgp.nl/actueel/hoe-kon-eenverdiener-zo-zwaar-belast-worden/113)

2010

Motie Dijkgraaf instelling onderzoek commissie naar Leefvormneutraal belastingstelsel

Naar aanleiding van de motie Dijkgraaf wordt een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar een leefvormneutraler belastingstelsel. Belasten naar draagkracht, keuzevrijheid en waardering voor onbetaalde arbeid staan centraal. 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33173/kst-33000-58.html)

2011

Wetenschappelijk instituut voert onderzoek uit naar belasting o.b.v. gezinsdraagkracht

De aanbeveling is om een splitsingsstelsel of een sociale vlaktaks te introduceren. Dat zal bijdragen aan een rechtvaardiger belasting op het gezinsinkomen. Nederland kan hierbij leren van andere Europese landen. Duitsland en Frankrijk houden bij het heffen van inkomstenbelasting veel beter rekening met de gezinsdraagkracht.

(https://webshop.sgp.nl/producten/notasbrochures/overbelaste-gezinnen/60)

2013

In het herfstakkoord zet de SGP in op gezinnen. Met resultaat.

In de zogenaamde C3-constructie (D66, CU, SGP) wordt het volgende bereikt: 

  • geen korting op de kinderbijslag 
  • behoud gratis schoolboeken 
  • verlaging belastingdruk, bijzonder in het voordeel van eenverdieners

2015

Eenverdieners gaan tot 5x meer belasting betalen

Ieder jaar verslechtert de positie van eenverdieners. Met de beloofde lastenverlichting t.w.v. 5 miljard neemt het verschil in belastingdruk echter explosief toe. De eenverdiener gaat tot wel 5x meer belasting betalen. 

(https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/06/eenverdiener-betaalt-tot-5-keer-zo-veel-belasting-1554199-a1258517)

2015

SGP laat onderzoek uitvoeren door Maurice de Hond

Wie is de eenverdiener? We hebben Maurice de Hond onderzoek laten doen, want cijfers over achterliggende redenen en de politieke keuze van eenverdieners waren er niet. Twee opmerkelijke conclusies: 

  • De meerderheid van de eenverdieners blijkt dat niet uit vrije keuze te zijn. 
  • De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD en er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP.

(https://www.sgp.nl/actueel/eenverdieners/127

2015

Motie Schalk I roept op met voorstellen te komen om verschil belasting te verkleinen

In de Eerste Kamer krijgt SGP-kamerlid Schalk een meerderheid achter zijn motie die de regering oproept met voorstellen te komen om de substantiële verschillen in belastingdruk te verkleinen. Dit tegen de wil van de regering.  

(https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_schalk_sgp_c_s_over_het/document/f=/vjyigefetetj.pdf

2015

SGP stemt tegen belastingplan na akkoord met D66/CDA

Alle onderhandelingen ten spijt weigert de coalitie stappen te zetten in het verkleinen van de kloof. De opdracht van de Eerste Kamer legt men naast zich neer. De SGP stemt voor het eerst in de geschiedenis tegen het Belastingplan. Enig lichtpuntje: de eenverdiener was vergeten, maar staat weer helemaal op de kaart. 

(https://www.sgp.nl/actueel/stemverklaring-belastingplan/109

2016

Lastenverlichting groep eenverdieners met chronisch zieke/gehandicapte partner

Uit onderzoek van Maurice de Hond bleek dat veel eenverdieners dit noodgedwongen zijn. Denk bijvoorbeeld aan eenverdieners met een chronisch zieke/gehandicapte partner. Op aandringen van SGP, CU, CDA wordt deze groep tegemoet gekomen door een verlaging van de eigen bijdragen in WMO en Wlz. Geen optimale oplossing, maar wel een begin van erkenning van onrechtvaardigheid.

(https://www.sgp.nl/actueel/goede-en-slechte-cijfers/802)

2016

Motie Schalk II dwingt regering tot onderzoek naar belastingdruk eenverdieners

Opnieuw is het de Eerste Kamer die de regering tot actie dwingt. 10.000 euro meer gaan verdienen en daar nog geen 500 euro van overhouden is funest voor de arbeids- en belastingmoraal. De motie Schalk geeft opdracht om onderzoek te doen naar waar de belastingdruk extreem is en vervolgens de belastingtarieven te verlagen. 

(https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_schalk_sgp_c_s_over_door/document/f=/vk8vkwds4gvh.pdf)

 

2017

SGP lanceert rekenhulp eenverdiener

Er wordt een rekenhulp gelanceerd waarin mensen uit kunnen rekenen hoeveel meer belasting zij betalen dan tweeverdieners. Dit om een stuk bewustwording te creëren en mensen te mobiliseren.

(https://www.sgp.nl/actueel/sgp-lanceert-rekenhulp-eenverdiener/6235)

 

2017

Oproep brievenactie eenverdieners

We vragen 150 mensen hun verhaal te delen over waarom het belastingstelsel zo onrechtvaardig is. Binnen enkele uren wordt het aantal al bereikt. Er komen 768 brieven binnen die zijn aangeboden aan de staatssecretaris van financiën en later aan de minister-president.

(https://www.sgp.nl/actueel/debatbijdrage-eenverdieners/7677)

 

2017

Motie Dijkgraaf/Leijten

Elbert Dijkgraaf dient samen met Renske Leijten (SP) een motie in die oproept om opties in kaart te brengen die de grote verschillen in belastingdruk kunnen verkleinen. Helaas haalt deze motie geen meerderheid, doordat CDA en CU tegen stemmen.

(https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkjkc8dj3tya)

 

2018

Verschijning CPB-rapport “Eenverdieners onder druk”

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners en hoe dit in de komende periode verder verandert. De conclusies zijn fors:

1) Nederland is internationaal koploper in drukverschil tussen een- en tweeverdieners

2) Het beleid bereikt de grenzen van doelmatigheid

(https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2018-03-Eenverdieners-onder-druk.pdf

 

2018

Reactie kabinet op CPB-rapport

De SGP vraagt het kabinet om een reactie op het rapport van het CPB. Deze is teleurstellend. Het kabinet schrijft dat “bij de afweging over de belastingdruk altijd een afweging gemaakt zal moeten worden tussen arbeidsparticipatie, het streven naar een evenwichtige inkomensverdeling en gezonde overheidsfinanciën, nu en in de toekomst.” Er wordt geen enkel woord aan de onrechtvaardigheid gespendeerd. De SGP vraagt een debat aan wat zo spoedig mogelijk gehouden moet worden.

https://www.sgp.nl/actueel/sgp-wil-zo-snel-mogelijk-debat-over-eenverdieners/9038

 

2018

Debat eenverdieners

Eind mei wordt het allereerste debat enkel en alleen over eenverdieners gehouden. Tijdens het debat dient de SGP twee moties in om de grote en onrechtvaardige kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Steeds meer partijen in de Kamer zijn het met de SGP eens dat het zo niet langer kan. Helaas haalt de meest vergaande motie het niet. Winst is dat de regering in kaart moet brengen hoe de hoge marginale druk, waar eenverdieners veel last van hebben, aangepakt kan worden.

Speciaal debat Eenverdieners: https://www.sgp.nl/actueel/kloof-tussen-een-en-tweeverdieners-onverminderd-groot/9125

Ingediende moties: https://www.sgp.nl/actueel/sgp-krijgt-steeds-meer-bijval-voor-eenverdiener/9142

 

 

 

Laatste nieuws

Senator Schalk pleit voor de vlaktaks en voor eenverdieners

Senator Schalk pleit voor de vlaktaks en voor eenverdieners

20 nov. 2019 | Eerste Kamer
Pijnpunten in het belastingplan

Pijnpunten in het belastingplan

13 nov. 2019 | Tweede Kamer
Financiële waarschuwing vanuit het kraaiennest

Financiële waarschuwing vanuit het kraaiennest

2 okt. 2019 | Tweede Kamer
Kabinet moet eigen onderzoek eenverdieners nu serieus nemen

Kabinet moet eigen onderzoek eenverdieners nu serieus nemen

27 sep. 2019 | Tweede Kamer
SGP: is het beleid crisisbestendig?

SGP: is het beleid crisisbestendig?

17 sep. 2019 | Tweede Kamer
Nuchter aan de slag

Nuchter aan de slag

13 mrt. 2019 | Tweede Kamer
Overige artikelen