Eenverdiener

Hoeveel word jij benadeeld?

Stel je verdient € 40.000 per jaar. Hoe kan het dan dat je buren die precies hetzelfde verdienen, € 8.000 minder belasting moeten betalen?

Dat kan omdat gezinnen waar één inkomen binnenkomt door de staat veel zwaarder worden belast. Het verschil kan oplopen tot € 14.000 per jaar.

Vul hieronder de gevraagde gegevens in.
Dan kun je precies zien voor hoeveel euro jij fiscaal wordt gediscrimineerd.

Hoe kan dit?

Omdat de regering iedereen wil verplichten om betaald te gaan werken. Het kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en CU zette in 2009 een belangrijke wissel om door de ‘overdraagbare heffingskorting’ af te bouwen. Daardoor kregen eenverdieners het stukken zwaarder, zodat de echtgeno(o)t(e) gedwongen is om óók te gaan werken.

Ongeveer vierhonderdduizend gezinnen zijn hiervan de dupe, vaak zonder dat ze het zelf weten. In ruime meerderheid gaat het om gezinnen waar:

  • iemand chronisch ziek of gehandicapt is.
  • de partner langdurig werkloos is.
  • een van de partners met pensioen is of nog studeert.
  • de moeder of vader voor de kinderen zorgt.


De SGP heeft deze fiscale discriminatie op de Haagse agenda gezet. In 2015 werd om die reden zelfs de steun opgezegd aan het kabinet-Rutte.

2009

Balkenende IV start de afbouw van de overdraagbare heffingskorting

Het kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en CU besluit de ‘overdraagbare heffingskorting’ af te bouwen. Wat aan inkomen noodzakelijk is voor de eerste levensbehoeften wordt daardoor niet langer uitgezonderd van belastingheffing. De wissel naar het bewust zwaarder belasten van eenverdieners gaat om.  

(https://www.sgp.nl/actueel/hoe-kon-eenverdiener-zo-zwaar-belast-worden/113)

2010

Motie Dijkgraaf instelling onderzoek commissie naar Leefvormneutraal belastingstelsel

Naar aanleiding van de motie Dijkgraaf wordt een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar een leefvormneutraler belastingstelsel. Belasten naar draagkracht, keuzevrijheid en waardering voor onbetaalde arbeid staan centraal. 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33173/kst-33000-58.html)

2011

Wetenschappelijk instituut voert onderzoek uit naar belasting o.b.v. gezinsdraagkracht

De aanbeveling is om een splitsingsstelsel of een sociale vlaktaks te introduceren. Dat zal bijdragen aan een rechtvaardiger belasting op het gezinsinkomen. Nederland kan hierbij leren van andere Europese landen. Duitsland en Frankrijk houden bij het heffen van inkomstenbelasting veel beter rekening met de gezinsdraagkracht.

(https://webshop.sgp.nl/producten/notasbrochures/overbelaste-gezinnen/60)

2013

In het herfstakkoord zet de SGP in op gezinnen. Met resultaat.

In de zogenaamde C3-constructie (D66, CU, SGP) wordt het volgende bereikt: 

  • geen korting op de kinderbijslag 
  • behoud gratis schoolboeken 
  • verlaging belastingdruk, bijzonder in het voordeel van eenverdieners

2015

Eenverdieners gaan tot 5x meer belasting betalen

Ieder jaar verslechtert de positie van eenverdieners. Met de beloofde lastenverlichting t.w.v. 5 miljard neemt het verschil in belastingdruk echter explosief toe. De eenverdiener gaat tot wel 5x meer belasting betalen. 

(https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/06/eenverdiener-betaalt-tot-5-keer-zo-veel-belasting-1554199-a1258517)

2015

SGP laat onderzoek uitvoeren door Maurice de Hond

Wie is de eenverdiener? We hebben Maurice de Hond onderzoek laten doen, want cijfers over achterliggende redenen en de politieke keuze van eenverdieners waren er niet. Twee opmerkelijke conclusies: 

  • De meerderheid van de eenverdieners blijkt dat niet uit vrije keuze te zijn. 
  • De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD en er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP.

(https://www.sgp.nl/actueel/eenverdieners/127

2015

Motie Schalk I roept op met voorstellen te komen om verschil belasting te verkleinen

In de Eerste Kamer krijgt SGP-kamerlid Schalk een meerderheid achter zijn motie die de regering oproept met voorstellen te komen om de substantiële verschillen in belastingdruk te verkleinen. Dit tegen de wil van de regering.  

(https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_schalk_sgp_c_s_over_het/document/f=/vjyigefetetj.pdf

2015

SGP stemt tegen belastingplan na akkoord met D66/CDA

Alle onderhandelingen ten spijt weigert de coalitie stappen te zetten in het verkleinen van de kloof. De opdracht van de Eerste Kamer legt men naast zich neer. De SGP stemt voor het eerst in de geschiedenis tegen het Belastingplan. Enig lichtpuntje: de eenverdiener was vergeten, maar staat weer helemaal op de kaart. 

(https://www.sgp.nl/actueel/stemverklaring-belastingplan/109

2016

Lastenverlichting groep eenverdieners met chronisch zieke/gehandicapte partner

Uit onderzoek van Maurice de Hond bleek dat veel eenverdieners dit noodgedwongen zijn. Denk bijvoorbeeld aan eenverdieners met een chronisch zieke/gehandicapte partner. Op aandringen van SGP, CU, CDA wordt deze groep tegemoet gekomen door een verlaging van de eigen bijdragen in WMO en Wlz. Geen optimale oplossing, maar wel een begin van erkenning van onrechtvaardigheid.

(https://www.sgp.nl/actueel/goede-en-slechte-cijfers/802)

2016

Motie Schalk II dwingt regering tot onderzoek naar belastingdruk eenverdieners

Opnieuw is het de Eerste Kamer die de regering tot actie dwingt. 10.000 euro meer gaan verdienen en daar nog geen 500 euro van overhouden is funest voor de arbeids- en belastingmoraal. De motie Schalk geeft opdracht om onderzoek te doen naar waar de belastingdruk extreem is en vervolgens de belastingtarieven te verlagen. 

(https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_schalk_sgp_c_s_over_door/document/f=/vk8vkwds4gvh.pdf)

Laatste nieuws

Debatbijdrage eenverdieners

Debatbijdrage eenverdieners

22 nov. 2017 | Tweede Kamer
Eenverdieners, hartelijk dank voor alle brieven!

Eenverdieners, hartelijk dank voor alle brieven!

13 nov. 2017 | Tweede Kamer
SGP lanceert rekenhulp eenverdiener

SGP lanceert rekenhulp eenverdiener

21 feb. 2017
Mooie cijfers voor de SGP

Mooie cijfers voor de SGP

16 feb. 2017
Eindelijk onderzoek naar eenverdieners

Eindelijk onderzoek naar eenverdieners

13 dec. 2016 | Tweede Kamer
Trendbreuk voor de eenverdiener?

Trendbreuk voor de eenverdiener?

22 nov. 2016 | Tweede Kamer
Overige artikelen